Comunicat 175, Compromís Pel Penedès, 18.03.2014

En el nostre comunicat anterior informàvem de la tramitació de la llei de Governs locals de Catalunya i de l’esmena que, en la fase de compareixença d’entitats, havia presentat la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Recordem el text de l’esmena:

 

Mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre l’organització territorial de Catalunya, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 Àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència.

 

Entenem que aquesta esmena és d’una importància cabdal per al reconeixement i per al futur del Penedès, ja que en cas de no ser tinguda en consideració, representaria un salt enrere de gairebé vint anys en relació amb la llei 1/1995 del Pla Territorial General de Catalunya, la disposició addicional segona de la qual tenia un contingut molt similar al que proposem en la nostra esmena, i és la que va donar peu al procés de descentralització dels serveis de la Generalitat i al nomenament dels delegats del Govern.

 

Aprofitant l’acte que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el proper dilluns 24 de març al Neàpolis, per presentar el document de la proposta territorial del III Pla Estratègic del Penedès, la Plataforma vol demanar el suport dels alcaldes de les quatre capitals penedesenques, que hi tenen previst assistir-hi, mitjançant la signatura d’un breu document que adjuntem. Alhora també ens agradarà comptar amb el suport dels representants de la societat civil ─associacions empresarials, sindicats, entitats culturals, etc.─ començant pels que siguin presents en aquest acte i continuant pels que no hi hagin pogut assistir.

 

COMPROMIS A FAVOR DE LA VEGUERIA PENEDÈS

Davant l’actual tramitació de la iniciativa legislativa del Projecte de Llei de governs locals de Catalunya, els alcaldes de les quatre capitals penedesenques, manifesten el seu suport a la proposta de millora que s’ha fet des de la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA, i que diu:  “mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre la divisió de Catalunya en regions, el govern ha de tenir en compte subsidiàriament els 8 àmbits establerts en la llei per a la planificació i prestació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total correspondència”, d’acord al que establia el Pla Territorial General de Catalunya, en la disposició addicional segona de la llei 1/1995.

Creiem que cal consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, de 23 de juliol, per la qual es va fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2010, i per això manifestem també la nostra voluntat que a través del Parlament de Catalunya es pugui endegar un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

El Penedès, 24 de març de 2014
 
Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 21-03-2014, El Penedès i la Llei Electoral Catalana

No tothom sap que Cataluna és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que no té una llei electoral pròpia i això vol dir que no ha exercit la seva sobirania absolutament plena en aquest àmbit. Les eleccions al Parlament català es regeixen encara per la Llei Orgànica de Règim Electoral General en aplicació d’una disposició transitòria de l’Estatut de 1979 que s’ha mantingut inalterable. Quina vergonya, quina incompetència, aplicar la legislació espanyola que estableix un sistema basat en una determinada distribució d’escons per província.

 

Els vots de tots els penedesencs no valen igual. Un vot d’una persona de Vilafranca, val molt menys que el d’una persona del Vendrell, o per exemple els vots al municipi de l’Arboç, valen més del 60% que els del municipi veí de Castellet i la Gornal, que són del mateix àmbit territorial, el del Penedès, però de diferent província. Mentre per obtenir un escó a la província de Tarragona calen uns 20.000  vots, per obtenir un escó a la província de Barcelona en calen uns 32.000, també depèn de la participació. Per això creiem que les circumscripcions electorals haurien de deixar de ser d’una vegada per totes les 4 provincies.

Llegiu-ne més...
 
Compareixença PVP Parlament (març 2014)

Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya (Març 2014)

 

Senyores i Senyors Diputats.

 


En nom de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, la Vegueria Penedès, permeti’m que els digui, que em sento molt honrat de poder comparèixer de nou en un  procediment legislatiu a la Comissió d’Afers Institucionals amb relació al projecte de llei de governs locals de Catalunya, per exposar el punt de vista de l’entitat que represento, per reclamar els nostres drets, fer suggeriments i una petició concreta. Cal advertir-ho d’entrada per evitar malentesos.

 

Com diu el punt 21 del “decàleg” de Salvador Espriu, signat el 27.03.1983, “Tot el que dic ara ja ho he dit altres vegades. A veure si a la fi se’m farà cas.” Jo, com a subjecte, tinc la capacitat de viure atent des de mi mateix, decidir lliurement i afrontar-ne les conseqüències. Sovint encara la gent em pregunta en creuar-nos pel carrer: “Fèlix, però creus que ho aconseguirem això de la Vegueria?”. Primer era per la novetat, una pregunta feta de manera ingènua; ara ho es per la incredulitat, per la pèrdua de confiança amb la classe política.

 

Abans la majoria de gent no sabia gaire què volia dir això de la Vegueria Penedès; ara, tothom sap que és el nostre dret a decidir més bàsic i proper, i que si no som capaços de fer-ho possible, l’altre, el del nivell superior, el de país que ens ha permetre viure en una Catalunya independent, quedarà com un somni, una utopia que ho hauran de portar a la pràctica els nostres fills o néts en el futur; i això no és desitjable, cada generació és una baula de la cadena de la vida, i per responsabilitat ha d’assumir el seu paper inexcusablement.

 

Llegiu-ne més...
 
ACORD GOV/21/2014, de 4 de febrer, pel qual s'adscriuen a l'àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals determinats municipis de l'Anoia.

Enllaç al web oficial de la Generalitat de Catalunya: click aquí

Llegiu-ne més...
 
DECRET 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès.

Enllaç al web oficial de la Generalitat de Catalunya: click aquí


Llegiu-ne més...
 
Mapa Ajuntaments Àmbit Penedès 04-02-2014

Municipis de l'Àmbit Penedès 04-02-2014

 

 
Mapa Ajuntaments Àmbit Penedès 04-02-2014 (amb comarques sobreposades)

 

Llegiu-ne més...
 
Mapa Ajuntaments Adherits (06-03-2012)

 

Llegiu-ne més...
 
El Penedès, un clam
Llegiu-ne més...
 

Consulta l'agenda si vols més informació