Comunicat 36-251, Declaració de Pro Vegueria Penedès en el Procés Participatiu del Pla Territorial, 23.11.2020

El Departament de Territori de la Generalitat ha engegat un procés participatiu per marcar les línies bàsiques del que ha de ser el PTP del Penedès, centrades en la reflexió sobre 4 punts bàsics que han de definir el model del territori.

Des de Pro Vegueria Penedès creiem que cal ser molt clars en definir com voldríem que es desenvolupessin aquests 4 punts, que han de ser la base del redactat del Pla. Per això proposem una idea central per a cadascun d’ ells, en la línia de l’Agenda 2030 de les NN.UU. i els seus 17 objectius concrets amb els quals s’ hi ha compromès el Govern de Catalunya mitjançant un Pla Nacional per avançar cap a una societat sostenible que no posi en risc la vida del planeta i de les generacions més joves que hi han de viure. Per això ens volem centrar en els següents aspectes:

 

1-    Espais Oberts:  en el camí d’avançar cap a ser una Regió Agroalimentària, cal que l’espai agrícola estigui protegit jurídicament seguint el protocol d’un espai Patrimoni de la Humanitat, al ser un referent mundial com a camp actiu al costat d’unes grans àrees metropolitanes. El Penedès és un territori a preservar i gestionar com cal per fer front a l’emergència climàtica i tot allò que se’n deriva, amb l’objectiu de blindar el paisatge, el mosaic agrícola, i promoure canvis de mentalitat.

 

2-    Assentaments: donat que es constata, tant en el document que està a debat com en estudis fets públics per ajuntaments, que hi ha molt més espai qualificat per ser urbanitzat del que previsiblement es pot gestionar en un període llarg i raonable de temps, cal que el Pla desqualifiqui espais actualment qualificats com urbanitzables per retornar-los al seu estat original.

 

3-    Model econòmic i productiu: proposem centrar-nos en potenciar l’activitat econòmica existent, com vi, pesca, alimentació, components de l’automòbil, pell i vestit, paper i embalatge, turisme en diferents modalitats..., amb innovació, formació, sobirania energètica... Deixar la logística per a la funció de suport a les activitats i necessitats del territori.

 

4-    Mobilitat: donat com s’està prefigurant la mobilitat i el seu impacte en el medi ambient a tot el món, no cal preveure cap nova carretera i sí millorar les existents, tant físicament com suprimint peatges. Cal avançar en una aposta clara pel tren, tant per a passatgers com per a mercaderies; per això cal prioritzar la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari per a mercaderies i que alhora doni servei als passatgers de la Conca d’Òdena, i restablir la línia de l’Alt i el Baix Penedès per a passatgers essencialment. Així mateix cal avançar en un tren lleuger que doni servei al territori, seguint l’eix de la C-15. És fonamental promoure totes les possibilitats del tren, tant les línies existents com les noves, per assegurar una mobilitat sostenible i a l’abast de tothom en un moment en què es comencen a restringir els vehicles privats a les àrees metropolitanes.

 


 

DEBATS DE LA VEGUERIA PENEDÈS: El model productiu i el futur ferroviari

Auditori del VINSEUM - Vilafranca del Penedès

Dies 1 i 3 de desembre 2020 – a les 19,00 hores

 

retransmès en directe per PENEDÈS TELEVISIÓ I RÀDIO VILAFRANCA

Organitza: PRO VEGUERIA PENEDÈS

Patrocinen: AMETLLER ORIGEN – D.O. PENEDÈS – AXA TARRADA 

Col•laboren: BILDI Gràfics – PENEDÈS Televisió - VINSEUM