Comunicat 14-229, Fa 10 Anys que el Govern de la Generalitat Va Decretar Fer l'Àmbit Penedès (17/11/2019), 22.10.2019

1.- FA 10 ANYS QUE EL GOVERN DE LA GENERALITAT VA DECRETAR FER L’ÀMBIT PENEDÈS (17/11/2009)

El Pla Territorial General de Catalunya vigent des del 1995, s’havia de revisar cada 10 anys, amb els plans territorials redactats. Tanmateix, al 2005 només se n’havia enllestit un, que es quan tocava i el territori ens vàrem posar en marxa, per poder-hi afegir el Penedès. I no es fins el Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de modificació per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, d’un horitzó temporal fins l’any 2031, fixant-se en tres àmbits: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de comunicacions. 

Posteriorment el 25/11/2015 és crea un grup de treball de seguiment entre la Generalitat i les administracions locals, amb participació dels Consells Comarcals, però no hem tingut cap informació al respecte. Diuen que un cop  enllestit l’avanç, el Departament impulsarà un procés de participació ciutadana. Seran sessions presencials obertes a tothom on es recollirà el sentir del Penedès sobre les diverses propostes per a la seva ordenació futura. Aquestes propostes s’incorporaran a l’Avantprojecte del Pla, que sí serà un document amb determinacions de caràcter normatiu. L’Avantprojecte tindrà una segona fase d’exposició pública i, un cop el Pla s’hagi aprovat inicialment, se sotmetrà a la informació pública pròpiament dita. 

Queda clar que el departament de Territori i Sostenibilitat té poca credibilitat, per l’incompliment dels terminis. Esperem tenir el PTP abans del 2031, i caldrà vigilar molt, o del contrari ens encolomarant tots aquells projectes que el territori majoritàriament  no desitja: el Quart Cinturó (B40), el LOGIS Penedès, el Pla urbanístic de Sant Marçal – Cal Vies, o qualsevol altre relacionat amb plataformes logístiques. 

2.- El 20/02/2020 S’ACABA EL TERMINI PER DESPLEGAR ELS SERVEIS TERRITORIALS DE LA GENERALITAT AL PENEDÈS

LLEI 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a crear la vegueria del Penedès. I diu en el preàmbul: “La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats al llarg del pas del temps. Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.”

I en la Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l'organització territorial dels serveis de la Generalitat “En el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'organització dels serveis territorials de la Generalitat i l'exercici de les funcions dels departaments de l'Administració de la Generalitat s'han d'adequar a l'àmbit territorial de les demarcacions veguerials que determina l'article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.”

3.- CONGRÉS PRO VEGUERIA PENEDÈS 2020

El 21 de febrer del 2020, l’endemà del dia que s’acaba el termini que estableix la Llei, celebrarem el CONGRÈS “La gestió del territori de la Vegueria Penedès al servei de les persones” al castell de Castellet, seu del Centre Internacional per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies. L’esdeveniment ha de permetre abordar els principals reptes, que ha d’afrontar la societat penedesenca en el futur, amb la preocupació ambiental com a teló de fons, seguint els dictats de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i els diferents aspectes d’una ecologia integral, que incorpori clarament les dimensions humanes i socials. Obrirà el Congrés el doctor en ciències, geògraf i naturalista de l’ICTA-UAB, Sr. Martí Boada, recent premi Talent en Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la ponència “Biodiversitat, sostenibilitat i territori”.  I em demanat al president Torra que es digni fer la cloenda del Congrés.

Prèviament hem organitzat unes jornades preparatòries, els dissabtes  9, 16, 23 i 30 de novembre, a Vilafranca, Igualada, el Vendrell i Vilanova, respectivament, amb l’objectiu de servir per elaborar i sistematitzar, a partir de la participació ciutadana, per acordar les bases d’un creixement ordenat amb visió de futur: Quin model de Vegueria volem, en els diferents àmbits?

Els blocs temàtics, són els següents:

- El territori de la VP. Infraestructures. Regió Agroalimentària

- Empresa i Coneixement de la VP

- Cultura i Patrimoni de la VP

- El Model Turístic Sostenible de la VP 

Volem potenciar el Penedès en xarxa, fomentar el consum de proximitat, promoure una política de conservació de l’entorn i millorar la remuneració del sector primari i les condicions de vida de la gent. Posteriorment es farà una publicació, amb totes les comunicacions, debats i amb les conclusions del Congrés, amb el títol: “El Penedès al servei de les persones”