Comunicat 11-226, Una Nova Governança als Ajuntaments, 23.07.2019

1.- Les eleccions del 28A i 26M al Penedès.

En  els  darrers  mesos  la  PVP  s’ha  mantingut  a  l’espera  del  resultat  de  les eleccions  que  s’han  fet  en  l’àmbit  municipal  i  estatal,  per  tal  de  no  afegir  un element  distorsionador   més  al  ja  de  per  si   complex  posicionament  dels diferents grups polítics.

Una  vegada  constituïdes,  les  diferents  administracions  i  els  governs  locals inicien  un  nou  mandat.  Com  ja  és  tradició  des  de  la  PVP  volem  donar l’enhorabona  als  nous electes  locals  que  han  decidit  dedicar-se  a treballar  al servei dels veïns i veïnes. També creiem que és l’hora de recomençar a parlar de la Vegueria del Penedès. La nostra feina és treballar amb els més de  vuit- cents  càrrecs  electes  que  tenen  incidència  en  el  territori  veguerial,  intentant centrar-nos en l’objectiu fixat, defugint qualsevol altra valoració política.

Amb  això  no  volem  condicionar  els  lícits  posicionaments  que  des  de  la perspectiva política cada un d’ells pugui tenir per intentar millorar la societat en què  vivim.  Però  la  feina  de  la  nostra  associació  té  com  a  objectiu  vetllar  pel desenvolupament que determina la Disposició final de la Llei 2/2017, del 15 de febrer,  que  estableix  “en  el  termini  de  tres  anys  des  de  l’entrada  en  vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de  les  funcions  dels  departaments  de  l’Administració  de  la  Generalitat  s’han d’adequar  a  l’àmbit  territorial  de  les  demarcacions  veguerials  que  determina l’article  9  de  la  Llei  30/2010,  del  3  d’agost,  de  vegueries.”  El  termini  per  tant fineix el proper més de febrer del 2020 i hem de ser conscients que fins ara no s’ha fet res, o molt poc.

És  de  vital  importància  disposar  d’un  bon  planejament  -el  nou  Pla  Parcial Territorial-  i  un  bon  desplegament  dels  serveis  dels  departaments  de  la Generalitat. Són dues eines per millorar el benestar de la ciutadania en tots els aspectes,  per  això  és  important  que  s’hi  doni  el  màxim  suport.  Per  això demanem als càrrecs electes que dediquin una part del seu temps a treballar en  el  seu  desenvolupament  plantejant  les  accions  des  de  la  generositat  de construcció  de  país,  tot  recordant  que  per  aconseguir-la  va  haver-hi  un recolzament gairebé majoritari i ara hi hauríem de continuar treballant amb el mateix esperit, per estar en les mateixes condicions que la resta de vegueries. 

2.- Acords de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 26.06.2019.

Si  bé  en  l’àmbit polític  els  darrers  temps  han  estat  caracteritzats  per  la  febril activitat que ha envoltat les eleccions municipals, la PVP ha clos un període de reflexió interna i debat que s’ha tancat amb la preceptiva Assemblea General Ordinària celebrada el 26-6-2019, on s’ha fet balanç de manera transparent de les gestions i les activitats fetes, s’ha aprovat l’estat de comptes de l’associació, i s’ha renovat el mandat de l’actual junta per un any més.

L’assemblea després de valorar la situació política general del país, però fent especial incidència en el que això repercuteix en el desplegament de la nostra vegueria, és va ratificar en la necessitat de fer un treball pragmàtic i resolutiu que  permeti  seguir  treballant  en  la  consecució  dels  nostres  objectius  com  a entitat:

- Vetllar pel correcte desplegament de la demarcació veguerial del Penedès,

- Promoure des de la nostra  -si voleu limitada- capacitat, estudis, propostes i activitats  que  tinguin  per  objecte  la  difusió  i  coneixement  de  la  Vegueria Penedès  i  la  promoció  del  seus  valors  entre  els  ciutadans  de  les  quatre comarques que la integren.

- Esperonar també els polítics electes perquè des de les seves responsabilitats i  capacitats  esmercin  esforç  col•laborant  amb  el  Govern  de  la  Generalitat  i exigint  el  compliment  de  la  llei  aprovada  pel  Parlament  de  Catalunya  en referencia a la Vegueria del Penedès

Des del punt de vista operatiu i com a conseqüència del debat en el qual van participar tots els associats, es va decidir crear diverses comissions o grups de treball pensats com  a espai d’intercanvi i  reflexió sobre qui som, què volem  i com pensem construir-nos com a comunitat, i veure les possibilitats reals que tenim al nostre abast, en cada un dels seus àmbits. La interdependència ens obliga  a pensar en un sol Penedès, en  un projecte  comú, el de les  quatre comarques.

3.- La bella dorment. Necessitem un canvi i el volem..

La Vegueria del Penedès ha caigut en un somni màgic, com el del conte de la “Bella  dorment”...  També  nosaltres  podríem  dir:  hi  va  haver  una  vegada  un poble  que  desitjava  molt  ser  feliç.  Quan  ja  havien  passat  molt  anys  van anomenar  un  Delegat  territorial,  que  havia  de  revitalitzar  la  nostra  comunitat com   un   espai   d’acollida...   un   espai   regit   per   les   relacions   d’afecte   i d’incondicionalitat, on impera la coresponsabilitat de fer-se càrrec de l’altre i de vetllar  per  l’estabilitat  d’allò  que  és  col•lectiu.  Ara,  ens  cal  despertar  d’aquest somni per exigir el que és just, i recuperar la capacitat de tornar a relacionar- nos amb el nostre entorn partint de la simplicitat, creure en el territori divers i mosaic alhora, en un paisatge resilient, real i no bucòlic. Mirar-nos el Penedès com un bé. Un bé és una cosa que valorem.

Recordem    el    principi    de    subsidiarietat,    que    atorga    llibertat    per    al desenvolupament  de  les  prioritats  presents  en  tots  els  nivells,  però  al  mateix temps exigeix més responsabilitat del bé comú a qui té més poder.” Una sana política  hauria  de  ser  capaç  d’assumir aquest  desafiament.  L’anàlisi  del model  constitucional  de  govern  i  administració  de  la  província-ens  local, disposa  que  el  govern  i  administració  de  la  província  puguin  ser  atribuïts  a d’”altres  Corporacions  de  caràcter  representatiu”,  que  per  nosaltres  son  els futurs Consells de Vegueria, i que l’elecció dels seus òrgans hauria de ser per elecció directa. I la Llei electoral catalana?, ja ningú en parla, però són vigents al  Parlament  dues  proposicions  pendents  de  tramitació,  la  del  PSC  feta l’11/05/2018,  amb  7  demarcacions;  i  la  del  PPC  del  15/01/2019,  amb  4 circumscripcions que corresponen a les províncies. I el Penedès?

4.- La nostra resposta “del perquè, al com i al per a què”...

Aquests  darrers  anys  s’han  perdut  moltes  oportunitats  al  no  disposar  de  la Delegació Territorial del Govern al Penedès, com tenen les altres vegueries, i ara no podem acumular més retards. Per llei, la Vicepresidència del Govern de la  Generalitat  té  per  endavant  la  important  tasca  d’oferir  a  les  persones  del Penedès  els  serveis  públics  que  es  mereixen  des  de  la  proximitat,  una proximitat  que  ofereix  la  possibilitat  de  conèixer  de  primera  mà  les  seves necessitats.  I  per  tal  de  pressionar  i  desbloquejar-ho  definitivament,  estem preparant per al més de setembre un viatge que donarà resposta,   traurà de dubtes als qui encara en tenen... o als que miren cap a una altra banda,   i per això   convidem   als   mitjans   de   comunicació   penedesencs,   que   ens acompanyin  a  Tortosa  per  fer  una  visita  a  la  Delegació  territorial  de  les Terres de l’Ebre.

No   cal   dir   que   convidarem   personalment,   de   moment   avui   ho   fem públicament,  el  Delegat  territorial  i  els  alcaldes  i  alcaldesses  de  les  4 capitals, així com els 4 presidents/tes dels Consells Comarcals; volem que tots  ells  ens  acompanyin,  coneixeran  de  manera  detallada  del  que  estem parlant des de fa temps, des de la   PVP,   i llavors estem convençuts que no claudicaran  a  possibles  cants  de  sirena;  el  Penedès  no  pot  renunciar  a  tenir unes infraestructures que donaran el millor servei a la ciutadania.

El  president  Puigdemont  va  dir  el  dia  de  la  seva  inauguració:  “És  la manera  que  tenim  d’autogovernar-nos  en  el  segle  XXI:  amb  una  xarxa cada    cop    més    densa    de    nodes    administratius    que    aproximin l’administració i donin capacitat de decisió al territori”.