Comunicat 6-221, Les infraestructures de comunicació i transports del Penedès, 24.07.2018

La font de tota sobirania -plenitud de llibertat i de responsabilitat- resideix en l’interior de cada comunitat i cal que s’exerceixi des del seu àmbit propi. Després d’anys i panys de sentir allò que alguns repeteixen sovint “que volem ser quan siguem grans? -pregunta retòrica que fa qui no té res a oferir-, ha arribat l’hora de consensuar una proposta no definitiva ans provisional, que ens permeti fer una defensa oberta a la seva revisió, fruit del debat permanent..... Presentem col.lectivament, les al.legacions pertinents, i denunciem que no podem seguir amb la política de fer més autopistes que només ens utilitzen per passar. Per  desenvolupar una economia sostenible cal una bona xarxa local que ens connectin a les autopistes existents.

És un objectiu estratègic concretar el model d’infraestructures de comunicació i transports de l’àmbit de la Vegueria del Penedès, que no pot ser l’únic lloc de pas de totes les mercaderies de bona part de la península. La planificació, gestió i  qualitat de les infraestructures han de tenir una visió global, si el que volem realment és millorar la capil·laritat interior viària i ferroviària  i potenciar l’accessibilitat  externa del Penedès. Però la PVP no s’ha de pronunciar a l’hora d’aportar solucions concretes a un tema, sinó de descobrir i exposar els criteris bàsics que hi ha darrere de cada actuació, de si encaixen o no en el model territorial que tenim present. 

Sabem que conservar el patrimoni natural i la biodiversitat ens aporta beneficis socials i econòmics. També el paisatge vitivinícola del Penedès té un valor excepcional, però no vol dir únic, potser valdria la pena fer l’anàlisi comparativa, per convertir-lo en un projecte de país.  Fins que no considerem i prenem consciència que és orientant el territori cap a la valoració ambiental plena no salvarem els valors que fan el nostre paisatge singular: logística, infraestructures de transport, creixement desproporcionat, aniquilen vinyes i medi natural. No hi ha més. Salvaguardar les vinyes del 4art cinturó a Sant Llorenç i Sant Sadurní i deixar construir el Logis a Banyeres i l'Arboç és amagar el cap sota l'ala. Aturem el Quart Cinturó, aturem el LOGIS i construïm un model territorial a la mesura de les nostres possibilitats, de la nostra cultura i del nostre entorn.