Comunicat 5-220, Defensem la identitat de la Vegueria Penedès, 18.07.2018

Des de la PVP, creiem imprescindible obrir la reflexió a tots els sectors per fer-la més global, no limitar-la tan sols a l’espai agrari vitivinícola; i alhora també obrir-lo a tot l’àmbit territorial penedesenc, el Penedès som tots. És per això que creiem necessari fer les següents aportacions:

1.- El passat 5 de juny va tenir lloc l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula Martorell - Abrera. Des de la PVP diem: “Aturem el quart cinturó, fem una comunicació adient per la gent del territori”. Per això cal presentar col.lectivament, les al.legacions pertinents, tenim temps fins el 24 de setembre. 

2.- En el que tots estarem d’acord és que cal que sigui un model territorial sostenible i integrat transversalment al paisatge. Però, què cal fer perquè el nou Pla Territorial Parcial del Penedès sigui una oportunitat?

3.- És un objectiu estratègic concretar el model d’infraestructures de comunicació i transports. Per això subscrivim les reflexions fetes ara fa un any des de la Comissió de Territori de la Fundació Pro Penedès: la primera és que el Penedès no té una vocació de ser la logística de les conurbacions de Barcelona i Tarragona sinó agrícola, turística, industrial i agroindustrial. 

4.- Per altra banda creiem que cal minimitzar i optimitzar les carreteres que preveu el PTP, fruit d’anteriors planejaments. Per exemple, cal prioritzar el projecte de l’autovia a la C-15, la proposta de 2 carrils més 1 sembla insuficient, per agilitar la connexió de la zona d’Igualada amb la de Vilafranca i Vilanova, i cap a Manresa.

5.- Per la PVP la millor solució és la que garanteixi la màxima cohesió de tot el territori i de tots els sectors, si el que realment aspirem és a esdevenir una regió agropecuària de qualitat, amb la capacitat de produir productes de valor i que alhora garanteixin sous dignes.

6.- El govern de la Generalitat està de nou actiu:

a) El passat 3 de juliol el Govern ha aprovat el Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, que ja està llesta per iniciar la tramitació parlamentària, que donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de vins de Catalunya.

b) El Govern ha aprovat ahir l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document que marcarà l’acció de govern en aquesta matèria fins al 2030.

c) El proper 26 de juliol tindrà lloc la presentació del “Protocol metodològic per a la caracterització dels espais agraris a Catalunya.

7.- Recordem que l’any 2010 es va aprovar la Llei 23 sobre la creació de l’àmbit funcional del Penedès. I ens preguntem, sabrem presentar les esmenes i les propostes pertinents? La proposta preliminar del PTP és pública des del desembre del 2016.

8.- El passat 6 de juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i els ajuntaments afectats s’han reunit per consensuar el seu planejament urbanístic del Logis Penedès. Però, el Logis és bo pel Penedès? No seria millor fer-hi en aquest espai del Baix Penedès, altres usos més adients, i portar el Logis per exemple, a la zona de Martorell – Abrera – Castellbisbal?

Tan sols fa unes setmanes que s’ha confirmat la troballa arqueològica soterrada a Banyeres -el major nucli urbà dels ibers descobert fins ara a Catalunya-. Aturem el Logis i repensem-ho.

9.- S’està elabont el Catàleg de Paisatge del Penedès. Inclou 16 unitats; es té en compte la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès  i la Carta del Paisatge del Garraf (en redacció). Dèiem en la ponència que vàrem presentar en el VI Congrés Internacional d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme: “Ara podem recuperar el valors dels béns intangibles, el valor ètic, humà o ecològic. La percepció d’un paisatge és un retrat d’aquell indret i alhora un petit autoretrat de la persona que percep aquell paisatge. Econòmicament, el paisatge és un intangible, car el seu valor es concreta, de manera general, en la bellesa”.

10.- “Pla Nacional per a la promoció dels Valors per a una nova cultura cívica”.   Sostenibilitat, paisatge i hàbitat: Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú i amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures. Avançar cap a un model energètic autosuficient, consolidar una nova cultura de l'aigua, progressar cap a l'autosuficiència alimentària de productes bàsics, amb aliments de proximitat i a l'abast de tothom; tendir cap al residu zero i aconseguir una mobilitat segura, sana, ambientalment i socialment sostenible.

El moment fundacional que viu el Penedès és una gran oportunitat per treballar plegats al servei d’un nou model de creixement que generi prosperitat i equitat, basat en l’eficiència de les polítiques ambientals; ara cal traduir aquesta consciència en un nou marc global i local.