Comunicat 4-219, Pere Regull i Riba, primer Delegat Territorial de la Vegueria del Penedès, 17.07.2018

El Consell Executiu de la Generalitat ha acordat nomenar Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya de la Vegueria Penedès, el Sr. Pere Regull i Riba. Advocat de professió i de 58 anys d’edat, és Alcalde de Vilafranca del Penedès pel Grup Municipal Demòcrata PDeCAT. Va arribar a l’alcaldia el 20 d’abril del 2009, sent membre aleshores del Grup Municipal de CiU, i va tornar a aconseguir-la en les dues darreres eleccions municipals. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant les dues anteriors legislatures. Actualment és diputat a la Diputació de Barcelona.

Com ja vam exposar en el nostre comunicat anterior, als delegats/des territorials els corresponen les funcions de representació permanent del Govern, d’informació dels principals programes d'actuació i plans d'inversió; la coordinació de les tasques dels òrgans territorials dels departaments; i en general  dirigir, impulsar, coordinar i supervisar l'activitat de la Delegació territorial. Volem també recordar que la Vegueria Penedès és la darrera que s’ha aprovat però la més singular, ja que és l’única fruit del resultat del treball fet des del propi territori, des del poble. Pel que fa a l’extensió és la més petita de les vuit vegueries, en canvi pel que fa a població és la quarta (+465.000 / 6,20% CAT).

Des de la nostra entitat volem expressar la nostra enhorabona al Pere Regull per aquest nomenament. Durant els llargs anys de la Plataforma per una Vegueria Pròpia hi vam tenir contactes molt freqüents i els seu compromís amb la vegueria Penedès ens va semblar sempre insubornable, tot i que vàrem tenir a vegades discrepàncies pel que fa a l’estratègia per aconseguir-la. Estem segurs que el compromís es mantindrà igual de ferm i desitgem que l’entesa en benefici del territori guiï la seva actuació com a delegat, especialment pel que fa a l’equilibri i la coordinació entre les quatre comarques, i a l’estesa de ponts amb el teixit social i les entitats de la Vegueria.

PROPOSTA DE FULL DE RUTA DE LA NOSTRA ENTITAT

Com una d’aquestes entitats i amb el bagatge del que hem après durant els darrers 13 anys de treball intens de la PVP, voldríem fer aquesta reflexió pública al nou Delegat territorial, a mode de full de ruta, que ens plauria que fos presa en consideració i, tant de bo, implementada. El resumim en sis punts.

1.- Per a defensar els drets i el bé comú dels ciutadans, a tots els territoris els toca resistir i perseverar.  El que vol dir tenir coratge, tenir la consciència de crear alguna cosa per la qual val la pena arriscar-se. I com diu l’historiador Jordi Bilbeny “un país lliure és un país millor pel fet de ser lliure”: que també ho podem aplicar al Penedès.

2.- La proximitat, és un factor que pot incentivar l’ètica i el bon govern.  Amb la GOVERNANÇA, els elements socials poden exercir poder, autoritat i influència sobre les decisions que afecten la vida pública. La interdependència entre els actors és inherent al concepte de governança, <span ">l’estructura de relacions entre els diferents actors a través de la qual es prenen les decisions sobre la cosa pública. En canvi el concepte govern té un deix autoritari i deixa massa clar qui mana.

3.- L’articulació territorial del Penedès és complicada, ja que estem entre mig de dues àrees metropolitanes, fet que ha deixat aquests darrers anys una profunda petjada ecològica. Tenim una forta identitat social, que cal cohesionar més i millor. És urgent que <span ">les quatre comarques avancin sota uns mateixos objectius derivats de la presa de consciència de l’espai social i de la disposició d’uns recursos compartits.

4.- Model i obertura. Segons l’opinió del geògraf Jesús Burgueño (juny 2017), tenim “el repte de construir un territori plurinodal, on cap ciutat aplega alhora les característiques de centralitat i de volum geogràfic netament superior”. Parlem d’una regió formal sense centre nodal únic. Per això ens cal cercar mecanismes específics per a agilitzar el desenvolupament ordenat i sostenible de l’àmbit del Penedès, -dels 72 municipis- i restar oberts al possible creixement del Penedès.

5.- Cal fer pedagogia de l’avantatge de la cooperació intermunicipal, tota revolució comença per comprendre’ns nosaltres mateixos. El repartiment competencial  ha d’estar clar i s’han d’evitar duplicitats. I fer divulgació del nostre mapa, per conèixer-lo i estimar-lo.

6.- Hi ha un sentir general que sense un objectiu / estratègia / full de ruta comú hi ha molta desorientació, sensació de dispersió i de no avançar en l’objectiu, i cal que sigui consensuat per tots els agents i partits democràtics de la Vegueria Penedès:

-        Iniciar un procés radicalment participatiu a cada municipi, que caldrà compartir després en l’àmbit comarcal i finalment en l’àmbit veguerial.  

-       Definir les prioritats de les Infraestructures viàries, ferroviàries, de telecomunicacions: (fibra òptica als polígons industrials), aeroportuàries i la millora de la intermodalitat al territori, i una bona implementació dels serveis bàsics descentralitzats (salut, ensenyament, habitatge, etc), per garantir la qualitat d’aquests.

-       Tenir present el que pensa un sector de la població, que exigeix l’empoderament de la gent, vol que s’inclogui la posada en pràctica de les anomenades sobiranies quotidianes: les xarxes d’energia i telecomunicacions, la banca, la moneda, l’alimentació, etc. Models alternatius que no estiguin tan subjectes a les pressions polítiques dels oligopolis.