Comunicat 3-218, La Delegació Territorial del Penedès, 11.06.2018

El passat 7 de juny, el Govern va crear la Delegació Territorial del Penedès, que se suma a les de l‟Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l‟Ebre, que estan  sota la direcció del Departament de Vicepresidència i d‟Economia i Hisenda. L‟àmbit territorial d‟aquesta nova delegació és el de les comarques de l‟Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l‟Anoia,  a  excepció  dels  vuit  municipis  de  l‟Alta  Anoia  que  formen  part  de  la Vegueria de la Catalunya Central. Les properes setmanes seran nomenats els 8 Delegats Territorials, el del Penedès inclòs.

El Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat es configura com un òrgan col·legiat participatiu i de suport dins l'àmbit de les delegacions territorials del Govern. Actualment les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central,  Terres  de  l‟Ebre,  Lleida  i  Tarragona,  tenen  la  seu  a  les  ciutats  de Barcelona, Girona, Tremp, Manresa, Tortosa, Lleida i Tarragona respectivament, i ara caldrà que es concreti la seu del Penedès.

La presència territorial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de respondre a la realitat territorial del país i a la proximitat als ciutadans, que són els receptors dels serveis públics, per tal de garantir una gestió coordinada i eficaç dels assumptes que les afecten i que són competència de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta raó, després que el 8.02.2017 el Ple del Parlament, va aprovar la llei d‟adaptació de Vegueries a la creació de la Vegueria del Penedès, ara cal desplegar-la de manera urgent i completa.

El president de la Generalitat Carles Puigdemont, va afirmar el passat 21 de juliol  a  Tortosa,  que  el  nou  edifici  de  la  Generalitat  a  les  Terres  de  l‟Ebre “busca la màxima eficiència en centralitzar serveis i, alhora, descentralitzar poder”, perquè el que s‟aconsegueix és “apropar al màxim l’administració als ciutadans i als seus ajuntaments perquè les decisions més rellevants es puguin prendre aquí”. En el mateix acte, el vicepresident del Govern i conseller d‟Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va remarcar que aquesta política segueix “la manera que tenim d’autogovernar-nos en el segle XXI: amb una xarxa cada cop més densa de nodes administratius que aproximin l’administració i donin capacitat de decisió al territori”.

Segons el geògraf Jesús Burgueño (juny 2017), tenim “el repte de construir un territori plurinodal, on cap ciutat aplega alhora les característiques de centralitat i de volum geogràfic netament superior”. El Penedès és un territori plurinodal obert al possible creixement. Parlem d‟una regió sense centre nodal únic, on cada un dels 4 nodes principals   les capitals comarcals   tenen una posició   igual dins la xarxa. Són les millors condicions per trobar el bé comú, element bàsic en l‟estructura d‟una societat justa. 

També hem de restar oberts al possible creixement del Penedès per l‟interès   d‟alguns territoris veïns, com per exemple cap a llevant, la rodalia de Martorell des del Penedès Montserratí, i cap a ponent, la Baixa Segarra, amb Santa Coloma de Queralt, o el Camp de Tarragona amb Querol, etc. Una extensió total que podria arribar als 2.166 km², ara en tenim 1.746, i amb una població de 573.543 persones, en lloc de les 464.285 actuals (dades 2015).

L‟estructura organitzativa de la Generalitat de Catalunya és la següent:  President de la Generalitat,  Consell Executiu o Govern, Departament de Vicepresidència i d‟Economia i Hisenda, i les 8 Delegacions Territorials. La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, tindrà la Secretaria de la qual hauran de dependre les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Algunes Delegacions territorials en ple funcionament són un model d‟èxit pel que fa a la finalitat de millorar els serveis i l‟atenció a la ciutadania. Vegem els exemples de Girona i Tortosa, així com l‟oficina vilafranquina de l„ATC.

Delegació Territorial de Girona

L‟edifici de  la  Generalitat  es  va  inaugurar  el 16.06.2010,  a  l‟antic  Hospital  de Santa Caterina: és un espai de 22.000 m² d‟oficina, amb 925 treballadors i més d‟una cinquantena d‟unitats administratives de la Generalitat, que permet fer

1.500 tràmits del Govern català en un mateix espai. El model implantat és un èxit ja que permet atendre un gran nombre de persones en relació amb la totalitat de serveis i tràmits de la Generalitat de Catalunya i amb uns resultats qualitatius molt satisfactoris. L‟any 2017 s‟han atès 134.515 persones, s‟han tramitat 450.000 registres (d‟entrada i/sortida) i gestionat 500.000 trucades.

Delegació Territorial de Tortosa

El nou edifici de la Generalitat a les terres de l‟Ebre es va posar en marxa el 14 de juliol passat: es tracta d‟un edifici de 4.354 m² que ha suposat una inversió de    14.879.183    euros.    També    acull,    entre    d‟altres,    l‟Institut    per    al Desenvolupament  de  les  Comarques  de  l‟Ebre  (IDECE),  l‟Agència  de  Salut Pública de Catalunya, el Servei d‟Ocupació de Catalunya o l‟Agència Catalana del Consum. En total 160 persones treballen al nou edifici de la Generalitat a les Terres de l‟Ebre. En paral·lel també s‟ha reestructurat el Palau Albària, que acull la Delegació del Govern i els departaments de Vicepresidència, d‟Interior i de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Agència Tributària de Catalunya a Vilafranca

L‟ATC està organitzada en 14 oficines territorials i 13 oficines compartides La nova oficina territorial de l'ATC a Vilafranca del Penedès està en funcionament des del passat 4 de setembre, compta amb 493,25 m² i 21 treballadors; les altres 3 oficines compartides, son al Vendrell, a Igualada i Vilanova i la Geltrú, on els ciutadans hi poden trobar els mateixos serveis que a les oficines territorials tret de la gestió d‟expedients tributaris.

LA PROPOSTA DE LA PVP

1.- Consensuar la seu de la Delegació Territorial del Govern i la Secretaria (infraestructura bàsica), en una capital penedesenca.

2.- Creació de 4 OAC a cada una de les capitals penedesenques: el Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

3.- Consensuar la distribució a les quatre capitals penedesenques dels serveis dels Departaments d’Ensenyament, Salut, Territori i Sostenibilitat, Cultura, Empresa i Coneixement, Agricultura, etc. aprofitant les seus de les OAC.

4.- Si partim del model implantat a les delegacions territorials de Girona i Tortosa, que disposen d’una infraestructura important, amb l’equipament  i el personal adient, i que la Vegueria Penedès representem el 62% de la Vegueria de Girona, i les Terres de l’Ebre són el 40% del Penedès, només cal fer uns càlculs per tenir les dades orientatives del que pot ser la nostra Delegació Territorial.

ACORDS DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA (09/06/2018)

Sabem el que volem i el que tenim dret: ser com les altres 7 demarcacions, ni més ni menys. I per això exigim el correcte desplegament de la demarcació veguerial del Penedès, i que es faci de pressa i bé.

Es van aprovar les propostes de treball per al 2018:

- el Pla Parcial del Penedès (Territori i Sostenibilitat).
- el desplegament de la Llei 2/2017 de la Vegueria Penedès, amb la descentralització dels serveis territorials de la Generalitat.
- la creació de la marca turística Penedès.
- desplegar elements pedagògics per als escolars
- campanya per promoure la coordinació de les organitzacions empresarials, econòmiques, culturals, religioses... en l‟àmbit de la Vegueria Penedès.

I els debats de la PVP -del setembre al desembre del 2018-, amb la finalitat de fer un debat obert i amb la participació de representants de les administracions públiques i agents socials, per definir el model plurinodal del Penedès de descentralització dels serveis de la Generalitat, per tal que es tinguin en consideració les conclusions finals i s‟implantin amb rapidesa i diligència aquests serveis al territori per tal que, com preveu la llei, estiguin plenament actius abans del 20 de febrer del 2020.