Comunicat 1-216, PRO VEGUERIA PENEDÈS, Una Nova Entitat en Recull l'Esperit i el Llegat de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, 05.09.2017

A l’assemblea extraordinària de la Plataforma celebrada el passat 29 de maig a Igualada es va prendre l’acord de dissoldre l’associació Plataforma per una Vegueria Pròpia després de 12 anys d’existència. La raó principal va ser que l’objectiu per a la qual va ser fundada ja s’ha aconseguit, atès que el passat 8 de febrer el Parlament va crear la Vegueria Penedès, la vuitena en l’organització territorial de Catalunya. El manifest Lliure Albir acabava amb la següent declaració a partir d’ara la Plataforma per una Vegueria Pròpia ja no és ningú en concret i és tothom alhora.

 

Però també el mateix 29 de maig es va constituir una nova associació PRO VEGUERIA PENEDÈS, que té els següents fins:

- Vetllar pel correcte desplegament de la demarcació veguerial del Penedès, seguir de prop els passos que es donin i d’una manera especial seguir la implementació del Pla Territorial del Penedès així com fer-hi propostes de millora durant la redacció.

- Promoure o bé participar en estudis, propostes i activitats que tinguin per objecte la difusió de la Vegueria  Penedès i la promoció del seus valors.

- Impulsar i/o donar suport a la creació d’un Centre d’Interpretació i Promoció del Penedès

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

-     Reunions de treball en les diferents ciutats i viles de la Vegueria Penedès per a desenvolupar els objectius fixats.

-     Organitzar actes públics per a la divulgació dels valors de la Vegueria

-     Enviament de material informatiu i didàctic.

-     Qualsevol altra activitat que faciliti l’assoliment dels objectius fixats.

 

El Secretariat de PRO VEGUERIA PENEDÈS està format per les següents persones:

-       President:                                               Fèlix Simon Paraiso

-       Vice President:                                      Pere Prat González

-       Secretari                                                 Marcel Surià i Raventos

-       Tresorer:                                                 Pere Carles i Freixas

-       Vocal: (Pla Parcial territorial)              Pep Solé i Vilanova

-       Vocal: (Programa didàctic escoles)   Flora Sanabra Villarroya

-       Vocal: (CIP Centre d’Interpretació)   Lluís Rafols Bages

 

El dimarts 5 de setembre, el Secretariat de la PVP  s’ha fet present al Pati gòtic del Palau Reial (VINSEUM – Vilafranca del Penedès) per fer en roda de premsa la presentació de la nova entitat i de la Declaració d’una forma solemne, tangible i concorreguda; els membres de la PVP han estat acompanyats per més de cinquanta persones, representants territorials d’ÒMNIUM i l’ANC, de les principals viles penedesenques.

Volem destacar de les intervencions dels coordinadors dels tres grups de treball de la PVP, que són aclaridores de les seves finalitats:

 

“La nova Vegueria Penedès disposarà d'un nou Pla Territorial Parcial de nova redacció que haurà de posar al dia els plans territorials parcials actuals. Aquest important tràmit ha de comportar la millora del planejament en l'àmbit de la nova Vegueria corregint i millorant aspectes fins ara repartits en quatre plans territorials diferents i que responien a criteris establerts el 2005, d'abans de la crisi. Aquest nou instrument ha de poder cohesionar la nova Vegueria Penedès i enfortir les relacions entre les quatre comarques.” Pep Solé.

 

“Davant la constatació que, malgrat la variada divulgació que els mitjans de comunicació han anat fent dels treballs i gestions de la PVP, i, finalment, de l’aprovació de la Vegueria Penedès, tot i això, el coneixement dels diversos aspectes de la realitat penedesenca era majoritàriament deficient en la població, i per anar ajudant a capgirar aquesta situació, dins l’Associació  Pro Vegueria Penedès s’ha constituït  un grup de treball amb l’objectiu d’elaborar materials, alhora didàctics i lúdics, per, tot posant-los a l’abast dels nens i joves, que són el nostre futur, fer-los conèixer, sentir i estimar el seu espai vital.” Flora Sanabra

 

“L’objectiu del CIP- Centre d’Interpretació del Penedès, es mostrar que el l’àmbit de  la Vegueria Penedès, es un territori  de forta personalitat, proper però clarament diferenciat de l’entorn metropolità de Barcelona i Tarragona, territori de pas però també d’acollida que conjuga proximitat  a la gran Barcelona però que ofereix, tranquil·litat, natura sostenible i qualitat de vida. Per això el grup de debat reuneix especialistes en diverses disciplines que ens uneix la ferma voluntat de projectar el territori cap el visitant i alhora defensar els valors que històricament han confegit la nostra manera de ser.” Lluís Rafols

 

PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ

Des de la PVP, defensem el “dret a decidir”.

Considerem que la legislació de la Unió Europea i el dret internacional avalen el dret d’autodeterminació, i el govern català, està legitimat per a aplicar les lleis per aconseguir-la.

 

La PVP considera que cal “anar tots a la una” i que aquesta ha de ser la norma en el nostre VOLER I SER. I per això vàrem decidir presentar una DECLARACIÓ A FAVOR DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ.

 

En el transcurs de la roda de premsa celebrada al Patí gòtic del Palau Reial (VINSEUM – Vilafranca), és va convidar a subscriure’l a a representants d’ÒMNIUM i  l’ANC, de les 60 seus territorials de les quatre comarques de l‘Alt i Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf.

 

DECLARACIÓ