Comunicat 156 bis- Addenda al Comunicat 156

En el nostre comunicat d’ahir dèiem que no coneixíem si s’havien introduït modificacions en el projecte de llei de vegueries després del dictamen del Consell de Garanties Estatuàries i de la sentència del Tribunal Constitucional. Doncs avui mateix el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica dues esmenes presentades conjuntament pels grups que donen suport el govern, esmenes anunciades com a subsegüents al dictamen del CGE i que afecten disposicions transitòries. La primera diu que el Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre s’ha de constituir tan bon punt s’hagi produït la modificació de la legislació estatal corresponent. És a dir, la vegueria que s’havia d’establir primer s’ajorna sine die. La segona esmena diu que (resumint-ho) després de les eleccions municipals del 2011 es procedirà a la constitució dels quatre Consells de Vegueria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la circumscripció territorial dels quals coincideix amb les actuals províncies del mateix nom i substituiran les diputacions. És a dir, un mer canvi de nom.

Dèiem ahir que amb els canvis que caldrà introduir per acatar la sentència del TC (o simplement el dictamen del CGE) “la llei actual pot quedar només en una carcassa: la sentència admet certs canvis de denominació, però deixa clar que només hi pot haver tantes vegueries com províncies i que canviar això i establir-ne el règim jurídic és competència estatal”. Aquestes esmenes confirmen les nostres apreciacions.

Queda per saber què passarà amb les altres noves vegueries i neix el dubte més que raonable de si arribaran a existir mai, de manera que l’enunciat de les set vegueries que la llei manté només es pot interpretar com una voluntat política explícita de negar el Penedès. A part dels temors expressats ahir se n’afegeix ara un de nou en el sentit de si es vol que l’àmbit Penedès sigui de segona categoria. Per tant les reivindicacions que ahir expressàvem mantenen més que mai la seva vigència.

EL 29-J TOTS ELS ÀMBITS TINDRAN VEGUERIA...
EL PENEDÈS NO?

EL PENEDÈS JA SOM UN ÀMBIT TERRITORIAL
I VOLEM LA VEGUERIA!