Comunicat 156 - APROVACIÓ DE L’ÀMBIT PENEDÈS. Satisfacció i algunes observacions

20.07.2010

En el comunicat d’urgència del passat dia 14 fèiem saber l’aprovació del l‘Àmbit de Planificació Penedès i celebràvem haver aconseguit aquesta fita. Reproduïm les paraules del comunicat: És una magnífica notícia perquè per primera vegada en l’època moderna el conjunt del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i gran part de l’Anoia) assoleix un reconeixement institucional de rang màxim. A nivell de planificació territorial i de totes les importantíssimes coses que se’n deriven, Catalunya ha quedat estructurada en 8 parts i no en 7 com fins ara. També dèiem que hi havia algunes observacions a fer que, a part del retard amb què s’ha tramitat, resumim en tres punts:
- és l’únic àmbit que exigeix un regalament per al seu desplegament, amb la més que possible complicació i retard que això pot comportar
- els actuals tres plans parcials que afecten el Penedès no es consideren subsidiaris sinó que tenen plena vigència fins a la redacció i aprovació del Pla Parcial del Penedès
- no queda clar com es farà l’encaix dels actuals plans directors aprovats (Alt Penedès, Conca d’Òdena i Logis Penedès).

En qualsevol cas, el que ha de fer ara el territori és demanar la Delegació del Govern i la descentralització dels Serveis Territorials de la Generalitat, com en disposen la resta d’àmbits. Aquesta setmana no existeix la regió, i segons la llei això ha de ser així, no ens poden fer un gol per sota les cames.

Projecte de llei de vegueries: valoració de l’estat actual de la tramitació

Aquest projecte era previst dur-lo a aprovació en el ple de la setmana passada, però les observacions del Consell de Garanties Estatuàries i el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional van obligar a posposar-lo. En principi és previst que vagi al ple de la darrera setmana de juliol.

En aquests moments no coneixem el contingut actual del projecte, ni si s’hi ha introduït modificacions El PSC parla d’acatar la sentència, però també es parla de no modificar el contingut de les lleis. La sentència i la llei van en direccions oposades i si s’han de fer canvis per acatar-la, la llei actual pot quedar només en una carcassa: la sentència admet certs canvis de denominació, però deixa clar que només hi pot haver tantes vegueries com províncies i que canviar això i establir-ne el règim jurídic és competència estatal. En aquest sentit, presentar la llei en el seu redactat actual és una fugida endavant condemnada al fracàs.

¿Quin interès té en aquest context defensar la inclusió de la vegueria Penedès? En veiem tres

- primer que ha estat voluntat del territori que el Penedès sigui vegueria i si s’aprova la llei el Penedès hi ha de ser
- en segon lloc que l’aprovació de la llei consagraria el número “7” i crearia unes inèrcies administratives que dificultarien el futur encaix del Penedès
- en tercer lloc, en una hipotètica negociació amb Madrid que obrís la porta a modificacions provincials, el fet de no ser-hi ens podria condemnar a perpetuïtat
Per això considerem del tot necessari per al futur del Penedès que en cas que la llei tiri endavant els parlamentaris votin a favor de l‘esmena que demana la inclusió del Penedès, esmena que d’acord amb el reglament, caldrà votar abans del conjunt de la llei. A tal fi hem endegat una campanya a favor d’aquest reconeixement.

Campanya final a favor de la vegueria Penedès


Es tracta d’una campanya efímera que dura des d’ara mateix fins a la votació de la llei de vegueries.  Hem editat un quadríptic que recull la història i el moment actual de l’àmbit (que ja el tenim) i de la vegueria (que disposa de l’última oportunitat).

Serà una campanya simpàtica. Regalarem ampolles de vi del Penedès amb un adhesiu que diu Brindem per la vegueria ARA. Les farem arribar, junt amb el quadríptic, als parlamentaris, als grups polítics i als mitjans de comunicació d’abast nacional per tal que els prescriptors que tan sovint ens ignoren en tinguin coneixement.

Lliurarem als presidents i portaveus dels grups parlamentaris una carta en la línia de la que vam fer arribar fa poc a tots els parlamentaris urgint-los per última vegada a votar segons la voluntat democràtica expressada pel Penedès.

També presentarem mocions als ajuntaments de les quatre capitals comarcals en el sentit que les respectives corporacions demanin als parlamentaris que donin suport a l’esmena a favor del Penedès. Coincidint amb el Ple ordinari dels dimarts la moció ha estat presentada avui mateix a l’Ajuntament de Vilafranca i ha estat aprovada per unanimitat.

I d’altres iniciatives previstes pel divendres 23 i dilluns 26 de juliol, d’àmbit comarcal i nacional.

Consideracions finals

El 2 de febrer del 2010 en la presentació del projecte de llei de vegueries, el president Montilla va dir que hi contemplava 7 vegueries perquè hi havia 7 àmbits. Ara això ja no és així i no hi ha cap justificació perquè això no es doni i no hi ha justificació per dir que ens hem d’esperar.

És un moment transcendental per al futur de la comarca. La vegueria la tenim a tocar. Tal com diem a la carta que adrecem als presidents i portaveus parlamentaris la setmana que ve se celebra el darrer ple d’aquesta legislatura. ¿No és més democràtic, més agraït i fins i tot més sa deixar-se de consignes i rigideses i dir que sí d’una vegada a la Vegueria del Penedès?

EL 29-J TOTS ELS ÀMBITS TINDRAN VEGUERIA...
EL PENEDÈS NO?

EL PENEDÈS JA SOM UN ÀMBIT TERRITORIAL
I VOLEM LA VEGUERIA!