Comunicat 155 - El Penedès ja és el vuitè àmbit de Catalunya !

14.07.2010
El Ple del Parlament d’avui dimecres ha aprovat per unanimitat la creació de l’àmbit de planificació Penedès. És d’entrada una magnífica notícia perquè per primera vegada en l’època moderna el conjunt del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i gran part de l’Anoia) assoleix un reconeixement institucional de rang màxim. A nivell de planificació territorial i de totes les importantíssimes coses que se’n deriven, Catalunya ha quedat estructurada en 8 parts i no en 7 com fins ara. La llei de l’àmbit presenta, com ja hem dit altres vegades, alguns dubtes, però no per això deixa de ser una consecució transcendental per al futur del Penedès. Servirà per endreçar el conjunt de les quatre comarques des del Penedès mateix, i no des de fora, amb el subsegüent augment del pes dels interessos i de la voluntat de penedesencs i penedesenques. I també, segons la normativa vigent, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el govern, a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte subsidiàriament aquest nou àmbit territorial. En aquesta línia, i tenint present que el projecte de llei de vegueries sembla tocat de mort per la sentència del TC, els àmbits estan cridats a esdevenir una mena de vegueries de facto per a tot el que fa a l’organització administrativa, territorial i possiblement electoral de Catalunya.

Aquest és el comunicat d’urgència redactat per la PVP a la sortida del Ple. El proper dimarts dia 20 farem una roda de  premsa i un nou comunicat més extens on exposarem amb tota mena de detalls què significa per als penedesencs i penedesenques l’aprovació d’aquesta llei i en quin estat es troba la llei de vegueries.
 

ENHORABONA PENEDÈS
GRÀCIES A TOTS I A TOTES!