Comunicat 149 - Compareixença de la PVP i d'altres organitzacions i persones a la tramitació de la Llei de l'Àmbit Penedès

23-04-2010

El passat dimecres 21 d’abril, va tenir lloc la primera sessió de compareixences en relació al projecte de llei de l’àmbit de planificació Penedès que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.
El tràmit de compareixences és un mecanisme de participació ciutadana previst per l’article 106 del Reglament del Parlament i té per objectiu que la societat civil, especialment els sectors afectats per una llei determinada, pugui expressar el seu parer. Els diferents grups proposen les compareixences i, en el cas d’aquesta llei se n’han admès un total de ¿? les quals s’han repartit en dues sessions, la de dimecres i una propera prevista per al 5 de maig. Sobta la generositat d’acceptació de compareixences en comparació amb l’estratègia restrictiva que es va donar en el cas de la llei de vegueries. És evident d’interès dels grups de la majoria parlamentària d’accelerar al màxim aquesta llei, mentre que la de l’àmbit s’ha anat demorant fins al punt que, tot i haver començat a tramitar-se dos mesos abans, no es podrà aprovar abans que la de vegueries, cosa que dificultarà enormement la inclusió del Penedès en el primer redactat d’aquesta llei de vegueries.
Els compareixents en aquesta primera sessió van ser:
- Sr. Albert Tubau, en representació de l’Associació d’empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès
- Sr. Ramon Felip president de la Unió Empresarial de l’Anoia
- Sr. Albert Calzada, president de la Unió Empresarial del Penedès
- Sr. Fèlix Simon, president de la plataforma per una Vegueria Pròpia
- Sr. Ramon Arnabat, president de l‘Institut d’Estudis Penedesencs
- Sr, Francesc Pascual, president de la denominació d’origen Penedès
- Sra. Maria Rovira, en representació del sindicat Unió de Pagesos
- Sr. Francesc Rica, en representació del sindicat UGT
- Sr. Jesús Burgueño, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs - de Catalunya
- Sr. Josep Roca, director del Centre de Política del Sòl de la Universitat Politècnica de Catalunya
- Sr. Jaume Font, doctor en geografia i especialista en ordenació territorial.

Al matí van intervenir els tres representants de la unions empresarials els quals es van posicionar clarament a favor de l‘àmbit i de la vegueria, llevat del Sr. Calzada que va mostrar una certa ambigüitat tot i que l’associació que presideix hi està adherida de fa anys. En canvi va ser especialment clara i contundent l’exposició del Sr. Tubau.
El primer grup de compareixences de la tarda va incloure els Srs. Simon, Arnabat i Pascual, els quals van defensar l’àmbit sense fissures, cadascú des de la seva respectiva entitat i punt de vista. El Sr. Simon va fer èmfasi en el complicat calendari que ha hagut de seguir aquesta tramitació i en els reiterats incompliments del Departament de PTOP dels mandats parlamentaris. El Sr. Arnabat va lamentar que lEP hagués estat exclòs de la compareixença a la llei de vegueries i va defensar de forma documentada i brillant la necessitat de l’àmbit i la vegueria. El Sr. Pascual va exposar mitjançant un power point la justificació i característiques de la denominació d’origen Penedès i com hi sortirà guanyant amb l’àmbit començant pel fet que permetrà superar molts dels actuals trencacolls administratius.
El torn següent va reunir els representants dels sindicats, amb una magnífica exposició de la representant de la Unió de Pagesos, mentre que el de la UGT no va entrar pràcticament gens a parlar de l‘àmbit
El darrer torn va reunir tres persones en qualitat d’expertes en ordenació territorial i aquí els vents no van acabar de bufar a favor. El Sr. Burgueño, un dels principals responsables de l’informe Roca, va dir que la vegueria Penedès no té gens de justificació històrica i amb prou feines d’altra mena, tot i que va respectar la voluntat de les comarques. El Sr. Roca es ma mostrar com un defensor ultrancer de la metròpoli barcelonina i va afirmar que la separació del Penedès serà perjudicial per a la metròpoli i per al mateix Penedès. El Sr. Font en canvi, en un to científic i humanista alhora, va argumentar  favor del àmbit i la vegueria Penedès des del punt de vista de la geografia humana, del paisatge i de l’ordenació territorial.
El funcionament de les compareixences estableix que a cada compareixent els grups parlamentaris li poden adreçar preguntes per ser contestades. Van intervenir els diputats srs. Joan Raventós (CiU), Roberto Labandera (PSC), Miquel Carrillo (ERC), Santi Rodríguez (PP) i Salvador Milà (ICV). Atès que en aquest cas tots els grups s’han posicionat a favor de l’àmbit, les preguntes no el van posar en qüestió i van ser fonamentalment de dues menes: unes demanant certs aclariments sobre qüestions relacionades amb l’exposició de cada compareixent en relació a l’àmbit i altres justificant la posició de cada grup en aquest tema de l’àmbit i/o en el de la vegueria: en aquest aspecte va destacar el representant d’ERC. També va ser especialment significativa la intervenció del Sr. Labandera afirmant que el seu grup era favorable a l’àmbit no per convenciment sinó per compromís polític.

La PVP valora en general de manera positiva aquesta sessió entenent-la com el penúltim pas cap a la consecució de l’àmbit de planificació Penedès, tot i que lamenta la lentitud del procediment. També mostra la satisfacció pel fet que els diversos grups, i especialment els de la majoria governamental, van afirmar que aquest àmbit no sofrirà cap mena de rebaixa i tindrà la mateixa categoria i tractament que la resta dels altres set actualment vigents. Això consta al diari de sessions i serà una argument a esgrimir en el cas que algú se’n desdigués.

ARA, L’ÀMBIT FUNCIONAL I LA VEGUERIA