Comunicat 140 - Ja tenim l'àmbit!


18.11.2009

El Penedès ja som Àmbit Funcional de Planificació Territorial. És una gran notícia per als penedesencs que han donat suport i han esperat amb il•lusió el  reconeixement del territori com un tot: l’Alt Penedès, l’Anoia (menys 7 municipis de l’Alta Segarra), el Baix Penedès i el Garraf; i un goig per a la Plataforma poder-ho anunciar. Feia temps –cinc anys- que ho desitjàvem! La nostra demanda, feta pacíficament, usant la imaginació i la tenacitat, partint de la coincidència en la identitat i els objectius,  ha captat el suport dels partits  polítics, i el Parlament de Catalunya en ple, l’ha acceptada donant-li caràcter de llei. Amb l’Àmbit, el Penedès es constitueix en base territorial per a planificar-se i orientar el seu desplegament. El Penedès ha obtingut el dret a tenir veu pròpia.

 

L’acord per unanimitat de la Proposició de Llei presentada per CIU i PP, al  Ple del Parlament de Catalunya del dia 16 de desembre de 2009 ha estat el coronament d’una llarga trajectòria: acords de la Comissió de Política Territorial  del 21 de juny de 2006 i del 5 de desembre de 2007. Abans, entremig i després, els pronunciaments favorables dels ajuntaments, dels consells comarcals, de les associacions professionals, dels ciutadans i de les entitats. I tota una campanya pels pobles que ha anat creant la saó necessària per esperar i demanar i el reconeixement unànime dels nostres mitjans de comunicació comarcals, que es va fer palès, darrerament, en l’editorial conjunt del dia 4.12.2009 titulat : “Per la dignitat del Penedès”. 

 

Entre tots hem obtingut i hem treballat l’entesa i l’acollida necessària dels partits polítics que han vehiculat la nostra demanda. Tanmateix, allò que per damunt de tot ens honora i ens alegra és que hagi estat tot l’arc parlamentari, sense excepcions, qui hagi coincidit a donar al Penedès un Àmbit Funcional propi, i que ara continuï la seva tramitació, que ens portarà a l’elaboració del  propi, Pla Territorial Parcial de Planificació. Aquesta unanimitat atorga al Penedès un punt de partença sòlid i prometedor.


Ara, l’Àmbit; i en l’horitzó,  la Vegueria...