PVP: El Parlament aprova l'àmbit de planificació Penedès

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el passat 16 de desembre de 2009 la tramitació del projecte de Llei perquè el Penedès sigui el vuitè àmbit de planificació de Catalunya. És una fita històrica després de cinc anys de reivindicació d’una vegueria pel Penedès: disposar de l’àmbit és una condició indispensable per arribar-hi ja que, en la lògica de l’ordenació territorial de Catalunya, les futures vegueries haurien de coincidir amb els àmbits de planificació, tal com ha passat fins ara.

 

La proposició de llei va ser presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió i defensada pel diputat penedesenc Joan Raventós. Comptava amb el suport previ dels grups parlamentaris del Partit Popular i de Ciutadans. Dins del grups que donen suport al govern també hi eren favorables Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya-Verds, mentre que el Grup Socialista tenia previst presentar una esmena a la totalitat que finalment va retirar de manera que la proposició va tirar endavant amb l’anuència de tots els grups de la Cambra.


A partir d’ara la llei haurà de seguir el tràmits ordinaris de qualsevol proposició i si no sorgeixen entrebancs –que en principi no n’han de sortit– podria ser aprovada abans de l’estiu, moment en què, doncs, l’àmbit seria plenament vigent. Aquesta llei significa un gran pas endavant i una acceleració en relació amb les expectatives que hi havia fins ara que preveien aprovar l’àmbit dins del context de la revisió del Pla general de Catalunya, que en el millor dels casos, no estarà enllestit fins al desembre 2010-gener 2011. A més permet que es pugui planificar el Penedès sense haver de fer cosits i recosits a partir dels tres plans territorials parcials en què quedava desmembrat el Penedès: el Baix Penedès en el del Camp de Tarragona; l’Anoia en el de les comarques centrals; i l’Alt Penedès i el Garraf en Pla Metropolità de Barcelona.


Tot i l’excel•lent notícia que suposa aquesta tramitació, caldrà no abaixar la guàrdia, ja que la consecució de la Vegueria i de la circumscripció electoral hauria de superar encara molts entrebancs, tal com s’ha vist recentment en la proposició de llei de vegueries que, contra tota lògica, les pretén tancar en 7 i deixar la del Penedès per a un hipotètic i difícil futur.