FÈLIX SIMON, Esquerra Nacional, 22.10.2008, Ara l’Àmbit funcional, demà la Vegueria Penedès

Des de fa més de quatre anys, els penedesencs ens hem mobilitzat. Ja no volem ser més un objecte passiu de dret sinó actors de ment oberta i activa i implicar-nos en l’actual procés de planificació estratègica i en el disseny dels futurs possibles. La nostra aposta de canvi consisteix a passar d’un Penedès amb un pes territorial clar i definit, però assetjat per una àrea metropolitana en expansió contínua i no gens natural, a un Penedès que experimenti i dibuixi amb traç hàbil i autònom les pròpies singularitats; que creï xarxa i la converteixi en organisme viu; sense presses, tot establint intercanvis entre les comunitats properes.
Necessitem una gestió que es faci des del Penedès; que el territori s’orienti a la sostenibilitat ambiental, l’optimització dels recursos, l’eficiència funcional i econòmica, la cohesió social. Que, de fet, l’estructura democràtica alliberi el cabal d’energies, ara somort però real, per a viure el territori com un projecte comú. Aquesta és la identitat que voldríem per a nosaltres i que desitgem per a tothom. Perquè la identitat s’envigoreix si a més d’estar vinculada a l’l’interès personal i col·lectiu, sap mostrar-se oberta, acollidora i integradora.
Ara, desprès de ser aprovada la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació per al Penedès (l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf) el passat 5 de desembre per la Comissió de Política Territorial, el govern diu que complirà amb el mandat que ha rebut. El Penedès vol ser sobirà en el seu àmbit i reclama un respecte i una atenció prioritaris. Demanem, doncs, per a un territori fet de persones, una actuació prompta i diligent. Com que creiem que es pot viure millor, no podem perdre més el temps.

Fèlix Simon
Portaveu de la Plataforma per una Vegueria Pròpia
www.vegueriapenedes.cat