Josep Faura, Dídac Gallego i Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 14.09.2007, Resposta al Sr. Cisco de la Cruz

Resposta al sr. Cisco de la Cruz (PSC) sobre la Vegueria Penedès

El sr. Cisco de la Cruz, ex diputat provincial, ha publicat a la web del PSC i al “El 3 de vuit”, un escrit, poc seriós, on nega la viabilitat de la Vegueria Penedès (VP). El PSC trenca, així, un llarg silenci coincidint amb l’inici de les tasques amb què han prorrogat els serveis del sr. de la Cruz al Partit, consistents a “donar suport al president (de la Diputació) en tot allò que faci referència a les comarques del Penedès i del Garraf.” Calia fer honor a la feina...

Aquesta és la nostra posició:

1. És curiós que vostè comenci parlant de VP i l’acabi contraposant a la Diputació, no a la futura Vegueria Barcelona. Les diputacions desapareixeran i les vegueries tindran més poder que una diputació: molt possiblement planificaran, determinaran prioritats, unificaran serveis... No s’hi val, doncs, fer comparacions entre termes no equiparables. Parla de només “tres comarques...”, i l’Anoia? La comparació amb la Diputació de Barcelona la refereix, de fet, a només l’Alt Penedès i al Garraf, com si fossin tot el Penedès...
2. Es tracta de “garantir els millors serveis cap a una pròspera societat del benestar” Però, a quin preu...? A canvi del 4t cinturó i del CIM (Logis Penedès), entre d’altres...?
3. Sembla que allò que més el preocupin siguin “els possibles inconvenients que afecta el formar part de la VP”. Per què no ens expliquen, amb números, quins són els avantatges de seguir a l’àrea metropolitana? Disposa d’algun estudi econòmic? O només es refereix a “converses amb polítics de l’Àrea metropolitana?” Calen dades, perquè entenem que és a l’inrevés: el Penedès dóna mes que no pas rep.
4. Fa estrany que digui que “tindrem un àmbit funcional de planificació territorial propi per a cada vegueria”. Sr. Cisco: els àmbits funcionals ja actuen des de 1995 i la lògica diu que a partir d’aquests, vindran les vegueries. Assessori’s...
5. Partint del fet que el conjunt del finançament de les vegueries es farà amb fons estatals i de la Generalitat, no és cert que “el dèficit és molt considerable a favor nostre”. Diu que la recaptació de les vegueries serà directament proporcional al nombre d’habitants de cada població. Doncs bé: dividint els pressupostos de les diputacions pel nombre d’habitants, un ciutadà de la província de Barcelona gaudeix de 112,50 eur/any, però un de Lleida 188,13 eur/any. Ara bé, la VP té més habitants que els de la província de Lleida. Això equival a un augment del 67,23%...
6. És obvi que una administració mes propera podrà solventar millor els problemes dels ciutadans, perquè actualment les comarques del Penedès, amb un creixement econòmic superior a la mitjana, estem a la cua del benestar. (Són dades concretes).
7. “A tots els penedesencs i penedesenques els és igual a quina Vegueria ens adherim...” Vagi a la web www.vegueriapenedes.cat i veurà que no. Tenim proves documentals de totes les adhesions. Si desatén la informació, mai no ens entendrem...
8. No hem dit mai que volíem “viure d’esquena a Barcelona”. Però el territori penedesenc ha de tenir prou autonomia per decidir el futur partint de la pròpia realitat. Estar al costat de Bcn. no millora el nivell de vida: mobilitat ferroviària i per terra, amenaça d’aeroport, port sec...
9. “El Penedès és i serà el que nosaltres vulguem sigui quina sigui la vegueria que triem”. Ho accepta, que “triem”? (Vagi a la web!) I si és com diu, cal passar de 4 províncies a 7 vegueries? Les Vegueries seran circumscripcions electorals i podrem escollir persones més properes i canviar-les si no estan pel territori, cosa molt mes difícil de fer dintre de la macro-vegueria de Bcn., que obtindrà molta més representació.
10. “No podem parlar d’una única identitat al Penedès”. N’hauríem de parlar; si el PSC volgués... Hi ha un fet, però, incontestable i és la nostra voluntat comuna. Serà per alguna cosa... (Vegi’s web!)
11. És bo que la Diputació de Barcelona sigui “referent de [bona] gestió arreu de l’Estat. Però també una nova administració al Penedès pot ser igualment eficient (biblioteques, parcs del Garraf i del Foix, assistència tècnica als petits ajuntaments, etc.). O és que a partir d’ara les Comarques centrals, Bages, Berguedà, etc., també de la Diputació Bcn., no tindran ajuda ni assessorament? Hi ha d’altres qüestions que seran realitzades per les vegueries, més enllà de la gestió dels recursos econòmics.
12. Amb la VP “estem creant més administracions, més despesa amb menys finançament i menys serveis de qualitat” No va per aquí... Els serveis que fins ara donava la Diputació seran assumits de forma conjunta i unitària tot evitant la duplicitat, i amb control des del territori. La reestructuració global pot compensar amb escreix el nombre de vegueries.
13. D’on treu que les vegueries només seran de suport als ajuntaments i no de proximitat dels ciutadans, si tindran més serveis i més propers...? (sempre en clau de “diputació”!) El tema de la capitalitat ens és residual i només molesta els detractors. L’important és que cada comarca tingui el mateix accés a l’administració.
14. Segons vostè ”hem de ser capaços de crear una taula, partint de la base que ningú té la veritat absoluta”. Només falta que s’hi apunti el PSC Regió X i alguns d’ICV. Els representants del PSC en els Ajuntaments del Baix Penedès, o han votat a favor de la Vegueria o s’han abstingut; l’actual president del Consell Comarcal del Baix Penedès, alcalde de Calafell, sr. Sànchez, ha escrit diversos articles defensant la VP. És la Federació X la qui s’hi nega. A més, quan van escampar les 4 comarques per la Metropolitana, el Tarragonès i la Catalunya Central, hi va haver cap taula per a un “acord de mínims”? Però el territori ha parlat. Què esperen, doncs? No són d’esquerres?
15. Com pot afirmar que, de forma sectària i només per qüestió de número, s’està defensant la VP, sense altra alternativa? Vostès apliquen diàriament la política contraria a la VP no fent cas de la majoria d’institucions municipals i la totalitat de Consells Comarcals afectats. No és això política sectària i de fets consumats? La Plataforma hem fet esforços per poder comptar amb el PSC. Però a alguns els preocupen d’altres qüestions i una plataforma de ciutadans els resulta complicat i, en el fons, sobrer.
16. Com pot afirmar que “amb diners públics s’hagi finançat una campanya, per decisió o imposició sectària i purament numèrica, publicitat de difusió tan agressiva on només es contempla una opció: la VP?” Per educació, no li respondrem. Cal deixar clar que tenim finançament popular, malgrat que vostès ho ignorin.
17. Esperem que properament s’aprovi l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès. Tant de bo comptéssim amb l’adhesió del PSC per fer que la nova VP superi els beneficis de la diputació de Barcelona i Tarragona, eviti els mals de l’àrea metropolitana i aconsegueixi, junt amb les altres vegueries, un país, Catalunya, més equilibrat i pròsper.

Josep Faura, Dídac Gallego, Fèlix Simón
De la Plataforma VP