JOSEP FAURA, El 3 de Vuit, 13.14.2007, La ICV de Bernat Villaroya i la Vegueria

Vam acudir a l’Escorxador a la presentació de Bernat Villarroya, d’ICV, com a candidat a l’alcaldia de Vilafranca. El presentà Joan Herrera, diputat al Congrés, tot destacant-ne les qualitats i referint-se a un Penedès com a quelcom específic entre les regions metropolitanes que l'envolten, i que cal tenir en compte en la divisió del país. L’exposició de Bernat Villarroya se centrà a detallar el programa; no féu, però, esment de la Vegueria. A l’espera que algú s’apuntés al torn de preguntes, es va invitar als qui dúiem l’adhesiu de la Plataforma a dir què en pensàvem. Se li va contestar amb una altra pregunta: si Iniciativa milloraria i aclariria el seu discurs i suport a la Vegueria, ja que fins ara havia estat irregular, i de ben escassa voluntat, en la persona del Patro i d’ell mateix. La resposta de Villarroya va ser recordar l’adhesió inicial d’ICV de (21.06.05), així com la ratificació (20.09.05); que ICV, a més, l’havia inserit com proposta “pròpia” en el programa de govern de Catalunya; que havia abandonat la comissió paritària municipal per evitar, “picabaralles de dreta-esquerra” i que el partit considerava que pertocava al Parlament de debatre aquest tema. Cal recordar, tanmateix, que ICV i el PSC s’havien oposat a votar les mesures, proposades per la Plataforma per a promoure la Vegueria; que els acords del ple, favorables, no s’havien volgut posar a la pràctica per part de l’equip de govern, compartit per ICV, ni després de la primera moció, ni de la segona, que reiterava el mateix que s’havia demanat en la moció anterior; que Villarroya, a la comissió paritària es va limitar a callar, a no definir-se i a anar-se’n, com el PSC, tot denunciant picabaralles en una declaració diluïda dins el seu grup. Resumeixo el meu comentari en aquests punts: 1.És d’esperar que ICV, pel el fet d’haver inclòs la Vegueria en el programa la voti afirmativament al Parlament i no s’abstingui, com féu el 21 de juny de 2006, en la Comissió de Política Territorial del Parlament. 2 Val a dir que el Parlament mai no prendrà en consideració la Vegueria Penedès si el territori, i els partits al davant, no la promouen o la reclamen, cosa que hauria de fer ICV. 3. D’on ha tret, però, ICV, la seva proposta programàtica, sinó del territori, de les signatures, ajuntaments, entitats, parlamentaris, empresaris, Consells comarcals, que ho van demanar? 4. Es pot parlar de dreta i esquerra referides a la Vegueria? El fet és que li donen suport CiU, el PP, la CUP i ERC. Van junts, no? I doncs què són el PSC i ICV? Tots hi som, no s’hi val parlar de colors. 5. Calia oferir, doncs un pensament polític amb més nervi i alçada que vinculés Vilafranca amb del seu entorn, el possible territori de la Vegueria. Aquesta, al meu entendre, era la peça que faltava al seu programa. No n’hi ha prou a ser objecte d’una cura paternal i material, ben detallada, però portes endins del casc urbà. Fóra bo que els militants d’ICV hi reflexionessin. No vull dubtar que la gent d’ICV se sent penedesenca i, en conseqüència, vol la Vegueria. Perquè la “participació democràtica” no és més que l’aplicació, des de la ciutadania, del principi de subsidiarietat, estenent-lo al territori, i més enllà, si convé. Per això, penso que els seus caps haurien de definir-se amb més claredat per no caure en contradiccions respecte al mateix partit ni en dependències de cap altre. Josep Faura i Pujol, des de la Plataforma VP