ENRIC ASES, El 3 de vuit, 18.08.2006, Apropiació indeguda per part del Sr. Joan López Jurado

No tinc per costum donar resposta als escrits que intenten desqualificar
les “meves opinions personals”, doncs no desqualifica qui vol, sinó el
que pot.

El que si que voldria expressar es la meva “senzilla perplexitat” per
com ho fa, en el 3 de vuit dels passat 11 d’agost, i ”d’una forma
“acadèmica de post grau”, el Sr. Joan López Jurado López en la seva
“homilia : estimeu-vos els uns als altres” utilitzant el seu càrrec de
Vice President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Davant d’aquest fet hem sorgeixen diferents preguntes : es que
l’esmentat ens comarcal ha pres l’acord de donar la seva opinió respecte
al meu escrit del passat dia 4.? En aquest cas ho fa per delegació o
representació de l’esmentat ens comarcal.? Ho fa com a President en
funcions en absència del seu President.? Ho fa per delegació expressa
del mateix? o es que pel contrari, al no ser massa conegut pel seus
“treballs comarcals” es veu obligat a utilitzar el seu càrrec, ometent,
“casualment”, que es el Vice… nº 5.?

Amb aquesta utilització “representativa”, “políticament incorrecta” del
“seu càrrec”, i totalment mancada “d’ètica”, desconec en funció de que,
i en nom i representació de qui, ens “regala” amb la seva “ humil classe
magistral de dialèctica i confusionisme mimètic”.

Bon viatge, Sr. López.

Enric Ases i Amorós
Olesa de Bonesvalls