DIDAC GALLEGO, El 3 de Vuit, 11.08.2006, ICV-Vilafranca: us ho creieu de debò?

Vagi per endavant que hagués preferit no haver de fer aquest escrit. Però els vostres votants mereixen quelcom més d’aquells que us dieu dirigents.

No he dubtat mai que en general, els membres de ICV a Vilafranca, heu apostat per la Vegueria.

Tampoc tinc cap dubte que la vostra posició a l’Ajuntament de Vilafranca, presoners d’altres sigles, condicionen plenament la vostra actuació.

Us tinc per persones de major vàlua com per que de debò us creieu que :” Els diferents grups municipals estem d’acord en moltes coses. Sense anar més lluny, estem d’acord en allò essencial: una vegueria pròpia pot facilitar la gestió de les problemàtiques del dia a dia que afecten a tots els veïns i veïnes.”

Sense anar mes lluny a la darrera reunió de la paritaria el sr. Romero (PSC) va fer estricta professió de fe metropolitana com a partit, intentant sortir de l’esquizofrènia entre Govern municipal i partit (federació X).

Es evident que el PSC a Vilafranca esta en contra de la Vegueria Penedès, i només per això, feia presencia intermitent en la comissió paritaria. Per frenar el clar acord de Ple pel que la Comissió ha de : coordinar totes les accions a dur a terme per promoure i impulsar les accions necessàries per tal que tan els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya prenguin plena consciència de la ferma voluntat d’aquest ajuntament d’aconseguir “la Vegueria Penedès”.

Si la posició del PSC (Federacio X), optant per la Regió Metropolitana, es legitima, no entenc que vosaltres, que heu format part inicialment de la Plataforma i us heu definit pro vegueria, podeu sota la consigna d’un utòpic consens, separar mes les forces polítiques abandonant la comissió paritaria.

Si no teniu que pagar cap peatge pel fet d’ésser part del Grup Municipal Socialista, com es que en lloc d’impulsar i afavorir les accions en el sentit de l’acord, us sumeu a la posició de fre del PSC?.

Si la posició unitària a que feu esment, només deixa de comptar amb el PSC, no creieu que dona més força davant la metròpoli?.

A qui afavoreix debilitar la comissió i els acords de Ple, a qui defensa la vegueria o a qui defensa la metròpoli?.

Us enganyeu, i ho feu també a qui no ha estat en les reunions de la comissió, quan dieu que : “ Actualment les discussions en el sí de la comissió versen d’una banda, sobre acords ja presos per la comissió que no s’estan duent a la pràctica; i d’altra banda, sobre qüestions que el Ple de l’Ajuntament no ha debatut i sobre les que no hi ha acord. “

No hi ha cap proposta damunt la taula que no sigui en la línia dels acords de Ple. Si hi es, dieu quina no vol promoure i potenciar la vegueria.

Per tant les discussions només venen donades pel fre que es ve posant per aquests que dieu estant per la vegueria, a qui vosaltres els hi feu el caldo gros, i ara mes, deixant la comissió sense la vostra presencia i agraint d’aquest manera que la Plataforma proposes que fossin els partits i no els grups municipals els que hi formessin part, per tal que vosaltres com a força política hi fóssiu.

Nosaltres no tenim cap problema en que els punts que no esteu d’acord es sotmetin a Ple. Així ho vam dir des de el primer dia, ja que sempre hem defensat que la comissió paritaria era una comissió de treball, i per això no importa que fos paritaria.

A fi de comptes si aquesta es va fer necessària , va ser per la inoperància i la manca d’ iniciativa per tirar endavant pels vostres propis medis el recolzament a la Vegueria.

Aquesta funció de la comissió ha estat molt ben entesa per aquells que defensen el model metropolità i per això no han deixat que fructifiquessin la major part de les iniciatives.

Tampoc es cert que existeixin baralles esotèriques.

El que hi ha es que davant un munt de propostes per refermar i potenciar la voluntat d’una vegueria pròpia per part de l’Ajuntament, d’altres intenten literalitzar els acords, tot fent una interpretació tan restrictiva com per esdevenir inoperant.

A la Comissió hi caben dos posicionaments, amb tots els matisos :

El clar recolçament en favor de la Vegueria i el fre a aquesta exteriorització.

Cal que vosaltres sabeu, alliberar-vos de les servituts en les que us troveu i prengueu la iniciativa, si creieu en la Vegueria de debò.