PVP, 30.05.05, Pro Penedès Veguerià

Amb motiu de la celebració de les VII Jornades d’Economia de l’Alt Penedès, organitzades per la FUNDACIÓ PRO PENEDES, creiem aclaridor i oportú fer la següent reflexió:

1.- Sobre el fet que l’Alt Penedès es troba “en una fase de fort creixement”, caldria matitzar la intensitat d’aquest creixement industrial i urbà, i a la vegada que s’harmonitzi amb els valors dels espais naturals i agrícoles que determinen la singularitat del paisatge penedesenc i la biodiversitat del nostre territori. Un desequilibri i precipitació en el creixement de les ciutats dormitori, i zones logístiques -cas del CIM de l’Arboç- comportaria la disminució de la qualitat de vida i la incapacitat d’integració dels nouvinguts.

2.- Atribuir el fort creixement només a “l’impuls que genera el fet de pertànyer a la Regió Metropolitana” es una veritat a mitges. Per la proximitat amb l’àrea metropolitana, d’ella rebem, a part d’un mercat potencial, les seves demandes no satisfetes. El que no sembla fàcil és, a la vegada, poder preservar els valors paisatgístics i agrícoles de la Marca Penedès, que incorpora una identitat i un esperit, i seguir acceptant la ubicació de les activitats vingudes d’una de les 50 zones metropolitanes més actives econòmicament d’Europa.

3.- Si volem mantenir una economia productiva diversificada, possiblement primer ens hauríem de preguntar si això no ens resultaria més fàcil d’aconseguir-ho elaborant el model econòmic que ho contemplés, el que vol dir un tenir un pla estratègic global d’àmbit supracomarcal. Una aliança estratègica per la competitivitat, la sostenibilitat i el reforçament de la cohesió social, per tal de poder consolidar, reforçar i fer emergir les nostres potencialitats, aportant, d’aquesta manera, el fet diferencial com una plusvàlua al si del conjunt territorial de Catalunya.

4.- Un territori és del qui el treballa i qui l’endreça, el de la gent que hi viu. El Penedès no pot ser concebut com un territori a ocupar, ja que es donen raons objectives que justifiquen la creació d’una vegueria amb nom pròpi i referent de frontera, que ens porti a protegir els sectors econòmics de futur, especialment el turístic i el vitivinícola, i a tenir circumscripció electoral amb capacitat d’escollir els nostres representans directes al Parlament de Catalunya. Fem una aposta decidida per la lògica del diàleg per poder arribar al consens polític i assolir al final, un acord històric.

PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA!
ANOIA+ALT PENEDÈS+BAIX PENEDÈS+GARRAF