Editorial. Revista Montònec, febrer 2005 (num.87) Penedès, Vegueria?

Editorial
Penedès, Vegueria?
Revista Montònec febrer 05 (num.87)
     

Des de fa un temps cap aquí estem assistint a un intens debat sobre el futur de la nostre comarca. L’Alt Penedès es troba situat en un punt estratËgic entre les dues grans ‡rees metropolitanes de Catalunya on es concentra la major part de la riquesa i la població del país amb unes dinàmiques d’expansió molt grans.

Tot això converteix el Penedès en la nineta dels ulls d’aquestes zones com un espai verge d’infraestructures i amb un gran volum de sòl a ocupar.

Per tant es necessari que les institucions vegin el Penedès com un lloc per treballar i viure-hi amb harmonia i no com un corredor d’infraestructures i de polÌgons industrials de poca qualitat urbanÌstica i laboral.

És en aquest punt en que des de sectors autoanomenats progressistes s’aposta per l’entrada de l’Alt Penedès a l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que una part sense adjectivar-se aposta per la creació de la vegueria del Penedès per tal de poder dotar a la nostre comarca d’un poder polític i econòmic que no la converteixi en el quarto de la rates d’aquesta gran metròpolis que es Barcelona on al costat de molta riquesa també es donen molts casos d’exclusió social, pobresa i desarrelament al país.

Però tot aquest procés de debat i planificació cal desenvolupar-lo sense oblidar als pagesos que amb seu esforç i treball han conservat una comarca que ara pot decidir. Ells tenen una gran part del seu capital acumulat durant generacions, fonamentalment invertit en la propietat de la terra, fet que els converteix en els actors imprescindibles de la planificació i cal protegir-los davant de polÌtiques essencialistes emmascarades sota certa justícia social que tenen per objectiu atacar aquest bé i desestructurar la societat.