Sergi Marín, El 3 de Vuit, 14-05-2010, Srs. Diputats: tot és a les vostres mans

  • Imprimeix
Benvolguts representants:

Cinc anys llargs desprès d’haver iniciat la campanya a favor de la Vegueria Penedès, que a mig camí es va entroncar amb la campanya a favor de l’àmbit de planificació Penedès, des de la PVP constatem que en aquest moment el joc esta repartit. És el moment que, qui escau, prengui decisions.

M’explicaré: desprès de les sabudes fases que tota campanya ha de tenir obligatòriament si vol reeixir (conscienciació social, agitació social, profunditat argumental i recolzament i complicitat  política) la PVP, amb l’ajuda de quanta gent des de la societat civil o des de la política professional s’ha implicat,  ha aconseguit que la màxima institució de la nació, el Parlament, on rau la sobirania del país, tingui hores d’ara sobre la taula de decidir i en fases finals d’aprovació tant la Llei de creació de l’Àmbit Penedès, com la Llei de Vegueries. És, evidentment, la fita més llunyana possible per cap reivindicació social o territorial, sense envair un espai que no li és propi. Per tant, tot el que legal i legítimament podíem fer des de la PVP i el conjunt del territori està fet, la qual cosa no vol dir que ens acontenti com a fita.

El  projecte de l’àmbit sembla que va per bon camí. És una Llei senzilla, i no hi ha hores d’ara cap escull que sembli pugui avortar la seva aprovació abans d’acabar la legislatura.

Quan al tràmit de la Llei de Vegueries, que és sabut no contempla inicialment la del Penedès, s’han presentat diverses esmenes. Per part del Tripartit, s’han presentat esmenes que facilitarien una mica la seva ulterior creació, millorant una tècnica legislativa deficient. Per part del PPC, i en conseqüència amb la seva posició estatal, de manteniment del recurs contra l’Estatut de Catalunya de 2006 davant el TC, les seves esmenes van cap a un simple canvi de nom de les províncies espanyoles per vegueries, i res no diuen del Penedès.

Convergència i Unió han presentat dues esmenes que cal valorar de manera ben diferent. No és feina nostra valorar les que no afecten estrictament el Penedès. En una d’elles és l’únic partit que demana explícitament la creació, ara, de la Vegueria del Penedès, de la qual cosa ens congratulem, doncs permet que a la ponència de la Llei s’hagi de debatre i votar si el Penedès serà o no Vegueria ara. Però n’ha presentat una altra, per la qual formula que caldrà que cada Vegueria obtingui el 51% dels vots emesos per la seva validació posterior a la Llei.  I aquesta esmena no l’entenem, primer perquè sembla complicar innecessàriament l’afer i segon perquè és inconcreta i ambigua i ja ha donat peu a tota mena d’interpretacions. És doncs del tot procedent emplaçar CIU a aclarir-la, si més, no, davant aquest territori.

I com sigui que a la ponència de la Llei s’ha de debatre i votar la opció Penedès per ser una Vegueria d’inici a la Llei, cal emplaçar els partits polítics favorables a la mateixa, i llurs grups parlamentaris, a fer la feina per la qual són escollits: fer les millors lleis possibles, amb el màxim consens possible, amb la més transversal majoria possible, i amb el major respecte per la opinió dels votants possible. Així que, Srs. D’ERC i de CIU, entenguin-se, i remin en la direcció comuna: La vegueria Penedès ARA.

Sergi Marín i Sarabia
Membre de la PVP