DÍDAC GALLEGO , El 3 de vuit, 19.08.2005 La paranoia d'alguns membres del PSC

  • Imprimeix
Les darreres declaracions d’alguns membres rellevants del PSC , en l’àmbit veguerial del Penedès, no poden ser mes que fruit d’un sentiment de soledat. En primer lloc han acusat a la Plataforma d‘insultar a alguns regidors socialistes en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca. Qui va escoltar el Ple, hi va ser-hi o va llegir el document, podrà veure que no consta cap insult en aquella intervenció. Pot haver-hi alguna desqualificació, si la paraula mediocre, així es entesa, però això es una valoració, certament no gaire positiva, però en cap moment un insult. Segueixen afirmant que hem tingut una actuació erràtica i irrespectuosa contra els càrrecs institucionals de Catalunya. Erràtica per que?, i la manca de respecte on la veuen? En que un ciutadà s’aixequi per mostrar i fer pales davant el President de la Generalitat de Catalunya el que li ocultaven l’alcalde de Vilafranca i el llavors President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que les seves Corporacions volen la Vegueria Pròpia?. Qui insulta, aquell que en silenci manté una posició d’ alerta, o aquells que utilitzen les paraules i els fets per passar-se per “l’arc metropolità” els acords dels seus respectius Plenaris?. Se’ns acusa de fets que demostren que ni tan sols s’ha escoltat el que hem dit o escrit. No consta en lloc que hàgim acusat al Sr. Elena, Alcalde de Vilanova, d’haver participat en l’Acte de la Regió Metropolitana, on si va estar el sr. Esteve. Nosaltres vàrem significar el discurs del sr. Elena en la seva presa de possessió i es per allò que va manifestar en aquest acte que vàrem censurar la seva actuació. Que s’arribi a manifestar que hi ha gent a la plataforma interessada en atacar el PSC, ens sembla fruit de la paranoia que els hi produeix veure com s’estan quedant sols. Nosaltres, persones de diferents posicionaments polítics, socials, cívics, etc., no estem a la Plataforma per atacar res, ni a cap partit polític. Estem per possibilitar que aquest territori tingui decisió i pes polític propi dins el conjunt de Catalunya. Nosaltres desitjaríem que totes les forces polítiques recolzessin la vegueria penedesenca, i si no es així, ho hem d’acceptar, ja que pot haver-hi diferents interessos i idees que facin que els posicionaments siguin diversos o divergents. Però en cap cas admetrem que es pretengui entendre el moviment per una vegueria pròpia com un moviment anti-psc, o anti…res. Nosaltres contràriament al que potser alguns voldrien, estem en la cultura del SI. SI a un àmbit de planificació territorial que englobi les comarques penedesenques. Si a una Vegueria pròpia. Si a la interrelació entre les diferents ciutats i territoris, però des de un posicionament propi i comú d’aquells que son els nostres principals veïns, tant del nord com del sud. Respectem el que pugui creure el PSC respecte de la Regió Metropolitana, però la nova configuració a que es fa esment en les intervencions darreres, la del trapezi:Tordera, Vic, Calaf, i la Serralada d’Ancosa Miralles no s’ajusta a cap de les propostes que fins ara s’han fet, i suposa fagocitar bona part de les comarques centrals i diluir encara més el territori del Penedès en una macro regió, d’un país petit. Així es com es vol reequilibrar Catalunya?. Si optéssim per un model com el que s’albira, potser seria mes seriós parlar d’una sola Regió, Catalunya, i ens estalviariem administracions. Però nosaltres no compartim aquesta forma de veure, creiem que cal planificar la nova divisió territorial en 9 Vegueries, i sense preocupar-nos de les capitalitats. No en va el propi Conseller Sr. Carretero ha dit que s’està pensant en que hi hagi varies capitals en cada Vegueria, i nosaltres parlem de descentralitzar al màxim els serveis. També afirmen que si som capital de vegueria creixerem desmesuradament, mentre que si estem a la Regió I serem mes rics. L’únic que podem assegurar es que des de l’any 1995, tal i com no es cansen de dir, estem ubicats a la Regió I, i precisament podríem analitzar-ne els resultats: Fort creixement, i a la cua en benestar social. No se’ns pot vendre alguna cosa, quan ja estem veient-ne els resultats. El Penedès, l’Alt, el Baix, i el Garraf, Així com aquells territoris de l’Anoia que ho vulguin, han de tenir clar que configurant-se com un territori autònom de Barcelona i Tarragona, podran decidir el seu futur, amb un desenvolupament harmònic i equilibrat, decidint des de aquest territori la planificació que s’escaigui, i tenint el mateix tractament que la resta de territoris de Catalunya, però per això ara, i com a pas previ, caldrà demanar al Parlament de Catalunya i al seu Govern un nou àmbit de planificació territorial, que ens porti a la futura Vegueria. Un àmbit on es pugui desenvolupar els plans parcials territorials, on s’ha d’ encabir el Pla Director, i que es tingui en compte en tota la planificació sectorial que es faci de futur i es modifiqui la que ja s’ha fet: Pla de benestar, de Salut, de Sanitat, d’Educació, de Justícia, etc…etc. DIDAC GALLEGO I SERRANO FONT-RUBI