PVP, El 3 de Vuit, 05.08.05, La realitat virtual del Sr. Cesar Martín i la desitjada i possible vegu

  • Imprimeix

  Feia algunes setmanes que el Sr. Martín res deia respecte de la proposta de vegueria, mentre s’anaven aprovant les mocions a favor d’aquesta en la gran majoria dels Ajuntaments on s’ha presentat.

En el darrer número del 3 de Vuit,(29/07/05), suposem que es pura coincidència, en que els representants del PSC pretenen atacar els membres de la Plataforma, torna també el Sr. Martín amb els seus “raonaments”. Comença sostenint que la forma en que s’han abordat les mocions en els ajuntaments, demostra que només s’ha fet per desgastar el contrari. El Sr. Martin parteix del seu posicionament previ. No de raonar el que esta passant.

En molts ajuntaments en que s’està governant de forma pactada entre diverses forces polítiques, s’ha produït un posicionament en funció del que cada força defensa i no en funció de qui està al poder. Solament d’aquesta manera ha estat possible que en ajuntaments com Vilafranca, Sitges, Vilanova, entre d’altres, hagi prosperat la moció. I el mateix podem dir respecte del Consell Comarcal de l’Alt Penedès on l’ avui President, gràcies al Pacte amb el PSC, va votar a favor de la moció, i no creiem que això li suposes cap interès de desgast, quan ja havia d’accedir al càrrec atès el Pacte PSC-ERC.

Per tant no es cert que es tracti d’una estratègia de desgast, i menys quan cal tenir en compte que el posicionament d’aquests regidors, en molts casos està en situació discordant respecte de les seves direccions, qui potser fins ara no han tingut clar que podria haver territoris que volguessin seguir tenint veu pròpia en la futura divisió territorial de Catalunya.

L’articulista segueix sostenint que gairebé tothom sabem que la vegueria es inviable, ja que nosaltres no tenim cap estudi que l’avali.
Si algú diu que es inviable, serà per que ho ha estudiat. Si s’ha estudiat, on son els estudis?, i els estudis de viabilitat de la resta de vegueries, on son?. Discrepem en que tothom cregui que es inviable. Cada dia que passa hi ha mes persones que no solament entenen que es viable, sinó que es necessària.

Se’ns acusa de no plantejar un debat seriós. En primer lloc caldria dir que nosaltres impulsem un debat que fins ara era inexistent. I pretenem que sigui seriós, però l’articulista diu que no hi ha estudis professionals que avalin els arguments, ni cap fonament, per contra dels informes a favor de les sis o set vegueries que hi ha damunt la taula, que han estat redactats per reconeguts especialistes. Si l’articulista te algun estudi seriós, que digui concretament a quin es refereix. Nosaltres no els hem trobat. Per tant, si vol ser rigorós i seriós que anomeni concretament a quins estudis es refereix.

Podria estar parlant de l’ Informe Roca?. Si es així, ho sentim, no hi ha cap estudi tècnic que avali que siguin sis o set vegueries, ni l’ informe Roca. Aquest, no fa menció de cap estudi fet, sinó d’ uns trets referencials per tal que un territori pugui esdevenir vegueria:
- Prou entitat demogràfica.
- Identitat històrica i social.
- Homogeneïtat física
- Coherència funcional o de relacions entre les comarques que les integren,
- Integració i potencia de l’estructura urbana,
- Presencia de centres urbans rectors consolidats i dinàmics,
- Activitats econòmiques compartides i/o complementaries i realitats i problemàtiques comunes.
Aquests son els trets referencials en el que es basa l’ Informe Roca, sense explicar, ni justificar, el de cadascuna de les vegueries proposades, per la qual cosa, si algú pot sostenir que nosaltres no tenim aquests trets, com a mínim amb la mateixa intensitat que algunes de les vegueries proposades, que aporti l’estudi en que es basa i que proposi el debat seriós que el Sr. Martín reclama.
Per altra banda se’ns acusa de sostenir en privat el que no ens atrevim a dir públicament: les dificultats vers l’Anoia. No es cert. En la mateixa roda de premsa que es va fer la setmana passada, nosaltres en fem esment. L’Anoia, per la seva pròpia “idiosincràsia” es una comarca que te difícil el seu encabiment global en qualsevol de les vegueries, però sostenim que estem oberts a acollir-los, total, o parcialment, segons els propis ciutadans i ciutadanes d’aquesta comarca decideixin. I si fonamentalment la seguim sostenint com a territori potencialment membre de la Vegueria, ho es en funció de la seva dimensió històrica.
No entenem com el Sr. Martín pot sostenir que el mes important interès que tenen els partits que voten favorablement a la vegueria es desgastar l’enemic polític comú. No crec que els militants i les organitzacions d’ E.R.C, i de ICV que donen suport a la vegueria puguin esta interessats en desgastar al govern de la Generalitat del qual n’estan formant part. Ni molt menys aquells regidors, minoritaris, però existents, que sent del PSC, han apostat per la Vegueria Pròpia. Però entenem que tots aquests ja se saben defensar per ells mateixos.
I acaba la columna participant l’ existència de contradiccions internes entre els mateixos defensors, fent referència precisament i de forma contradictòria al que abans hem fet esment. Que alguns grups polítics aquí defensen la vegueria i a Barcelona no, mentre que als Alcaldes de Vilanova i Vilafranca se’ls censura per l’Afer de l’Arc Metropolità i la Regió metropolitana.
La diferencia entre una i altra posició, es que els alcaldes desobeeixen el mandat del Ple Municipal si afavoreixen el desenvolupament de la Vegueria de Barcelona o Regió I, com els hi agrada dir, mentre que el Conseller Primer i els de Governació i Relacions Institucionals, no poden desobeir un mandat que encara no ha pres el Parlament de Catalunya, però que si tal i com el propi informe Roca proposa, prèviament es consulta i s’ escolta el territori en la configuració de les noves vegueries, atès el resultat que s’està obtenint, lluny de néixer morta la Vegueria, no dubtem que el Parlament de Catalunya la reconeixerà dintre del nou model territorial català.

PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA
ANOIA+ALTPENEDES+BAIX PENEDÈS+GARRAF
31.07.2005