GALLEGO, CARLES, El 3 de vuit i la Fura, 27.06.05, Representatius

  • Imprimeix

 És, si més no sorprenent que, al dia següent de que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca hagi acordat el suport a la 9ª Vegueria, l’Alcalde de Vilafranca estigui en una reunió d’homòlegs promovent la segona corona metropolitana i reclamant veu i vot a l’àmbit de la Vegueria de Barcelona, on d’altra banda manifesta trobar-se tan comode.

És també, per dir-ho d’una forma amable, sorprenent que el President de la Generalitat hagi decidit que seràn set Vegueries, independentment del que vulguin els habitants de cada lloc, tal i com manifestà al President de la Plataforma PER UNA VEGUERIA PRÒPIA el passat 22 de juny.

Penso que el que no fora sorprenent i fora realment democràtic és que el Sr. Marcel Esteve asisteixi als foros en els que es reclama pertanyer a la Vegueria de Barcelona, en nom propi o com a dirigent del PSC, i no com a Alcalde de Vilafranca, amb el mandat explícit de l’acord del Ple Municipal de donar soport a la 9ª Vegueria, la nostra.

Penso que el que no fora sorprenent i fora realment democràtic és que el Sr. Maragall pensi el que vulgui de la distribució territorial de Catalunya, però que s’abstingui de manifestar aquesta opinió quan representi al President de la Generalitat de Catalunya, o quan menys, no doni per sentat que aquesta, la distribució territorial, serà com el PCS vulgui.

Existeix la teoria de que els totalitarismes, per allà on pasen, deixen un pòsit que impregna a la societat i que aquesta triga generacions a lliurar-se, fent que aquesta forma de corrupció perduri en el temps molt més enllà dels propulsors.

M’agradaria pensar que tot plegat és un mal entés i que cada un assumirà la seva feina, tal i com l’han encomenat, representant en cada moment allò que son: Els interessos de la vila segons els acords del ple municipal, els de la comarca segons el ple de Consell Comarcal i els de la nació segons els acords del Parlament. I els ciutadans a lo nostre, a expressar lliurement la nostra opinió.